Årets konsulentselskap

 

 

 kons_logo

”PROMIS er kåret til årets konsulentselskap. Arbeidet PROMIS har gjort med å utvikle en kontraktstandard og sertifisering innen prosjektgjennomføring, fortjener prisen og gavner hele bransjen, var juryens tilbakemelding”. Kapital 2012

 

Konsulentprisen er etablert for å belønne fremragende aktører i konsulentbransjen og for å styrke
bevisstgjøringen rundt den viktige rollen som konsulenter har for verdiskapingen i samfunnet. 
Prisen tildeles på tvers av bransjer som IT, markedsføring, risikostyring, prosjektering og
bedriftsrådgivning. Bak prisen står Abelia, Institute of Management Consultants og
Konsulentguiden. Kåringen omfatter ca. 6000 selskaper og mer enn 70 000 ansatte.
 

”I år var det kommet utrolig mange gode forslag på verdige vinnere. Juryarbeidet har derfor vært
spennende og utfordrende”, sier Ola Furu, leder av juryen og administrerende direktør i Capgemini.

Hvorfor PROMIS?

Spesialiteten til PROMIS er å lykkes med de største og gjerne mest krevende IT-baserte prosjektene
i Norge. Eksempler på slike er pensjonsreformen for NAV, Statens Pensjonskasse og Finn.no i sin
tidligste fase, skriver Økonomisk rapport, 2012.

PROMIS har utviklet 2 produkter de er alene om på verdensmarkedet, kontraktstandarden
PS2000 og sertifiseringsordningen ITPP (IT Project Professionals), se ITPP.

 • PROMIS har fagansvaret for kontraktstandarden PS2000, som er basert på iterativ
  systemutvikling Kontraktstandarden er utviklet med en målsetting å etablere en ”
  beste praksis” for gjennomføring av større IT-prosjekter. Den forvaltes av Den
  Norske Dataforening gjennom en faggruppe som ledes av PROMIS, som dermed
  også har det faglige ansvaret for standarden.  Denne faggruppen er også ansvarlig
  for kontraktstandarder for forvaltning (vedlikehold og videreutvikling) og drift.
 • PROMIS har meget god kompetanse på smidig systemutvikling, og har etablert et
  rammeverk for smidig prosjektstyring. Rammeverket er sammen med Metier
  utviklet til et sertifiserings-opplegg - ITPP-IT Project Professional. ITPP-sertifiseringen
  tar utgangspunkt i smidig utviklingsmetodikk som kombineres med anerkjente
  prosjektledelsesmetodikker og bygger på PRINCE2®. Samlet sett utgjør gir dette
  en prosjektfaglig helhet som er vel egnet for store og mindre IT-utviklingsprosjekter.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at selskapet «er en drivkraft for videreutvikling
av prosjektledelsesfaget i Norge» og at det «har trukket på beste praksis fra området for
å levere konsulentbistand av høy standard, og er et av få selskap som brukes til ekstern
kvalitetssikring i henhold til KS1», Kapital 2012

 

PROMIS

PROMIS er et av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen IKT- prosjektledelse, IKT- anskaffelser og kvalitetssikring.

> Bli med i vår diskusjonsgruppe på Linkedin

ITPP-Sertifisering

PROMIS og Metier tilbyr en internasjonal sertifisering innen smidig prosjektstyring.

> Påmelding Se video

PS2000

PROMIS har vært sentrale i utviklingen av PS2000- kontraktsstandarden. Standarden er også ledende innen smidig utvikling med egen versjon for dette formålet - PS2000 smidig.

> Les mer om PS2000