Login

Norges ledende konsulenter innen styring av IKT-prosjekter

Tjenester

iStock 000021549473 300 200

PROMIS leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Vi støtter kundene i å definere de riktige prosjektene og sikrer at prosjektene gir forventede resultater.

Produkter

ace ny 300 200

PROMIS har kontinuerlig fokus på utvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Det vi utvikler av metodemateriale deler vi med våre kunder og med bransjen ellers. Mye av metodemateriellet er lagt inn i produktene ITPP, ACE og PS2000.

PROMIS skaper verdier

iStock 000019284513 300 200

PROMIS skaper verdier gjennom å støtte våre kunder i valg av de riktige prosjektene ut fra et gevinstperspektiv. Vi skaper verdier gjennom å lede og gjennomføre strategiske prosjekter.

PROMIS prioriterer de prosjektleveransene som gir størst nytte for kunden.

Les mer om våre referanser...

ITPP nyÅpent kveldsseminar om smidig prosjektstyring

Vi ønsker ITPP-sertifiserte og alle med interesse for smidig prosjektstyring velkommen til åpent kveldsseminar den 4. september.

Les mer på våre nyhetssider.