Login
Image not available

Bli ITTP-sertifisert våren 2015

En sertifisering som gir deg bedre forståelse for hvordan smidige IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres.

Klikk her for å lese mer!

PROMIS søker dyktige prosjektledere

Image not available

Vi har mange spennende oppdrag og trenger flere dyktige prosjektledere med erfaring fra både offentlig og privat sektor. Bli med og bidra til å at PROMIS fortsetter å være ledende innenfor vårt fagfelt.

Image not available

Les mer om PROMIS her ...

Vi søker prosjektledere

PROMIS søker dyktige prosjektledere

Image not available

”For meg er det viktig at PROMIS er i kontinuerlig utvikling både gjennom å ansette flinke og inspirerende mennesker og gjennom vår utvikling av produkter metodikk som bringer prosjektledelsesfaget videre."

Image not available
Image not available

Vi trenger flere engasjerte og dyktige prosjektledere som kan bidra til at PROMIS utvikler seg videre og forblir et ledende miljø innenfor våre fagfelt.

Klikk for å lese mer om PROMIS.

Image not available

PROMIS bidrar på Software 2015

PROMIS bidrar på Software 2015 11 og 12. februar i to spor som omhandler eierstyring av prosjekter samt verktøy for å sikre gevinster og effekter.

Klikk her for å lese mer!

Norges ledende konsulenter innen styring av IKT-prosjekter

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

PROMIS leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Vi støtter kundene i å definere de riktige prosjektene og sikrer at prosjektene gir forventede resultater.

Våre produkter

ace ny 300 200

PROMIS har kontinuerlig fokus på utvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Det vi utvikler av metodemateriale deler vi med våre kunder og med bransjen ellers. Mye av metodemateriellet er lagt inn i produktene ITPP, ACE og PS2000.

PROMIS skaper verdier

iStock 000019284513 300 200

PROMIS skaper verdier gjennom å støtte våre kunder i valg av de riktige prosjektene ut fra et gevinstperspektiv. Vi skaper verdier gjennom å lede og gjennomføre strategiske prosjekter.

PROMIS prioriterer de prosjektleveransene som gir størst nytte for kunden.

Les mer om våre referanser...