Login

PROMIS søker dyktige prosjektledere

Image not available

”For meg er det viktig at PROMIS er i kontinuerlig utvikling både gjennom å ansette flinke og inspirerende mennesker og gjennom vår utvikling av produkter metodikk som bringer prosjektledelsesfaget videre."

Image not available
Image not available

Vi trenger flere engasjerte og dyktige prosjektledere som kan bidra til at PROMIS utvikler seg videre og forblir et ledende miljø innenfor våre fagfelt.

Klikk for å lese mer om PROMIS.

Jobber dere smidig?

ACE er en samling av konsepter og praksiser for gjennomføring av smidig systemutvikling. ACE ser på systemutviklingen fra et kundeperspektiv, og fokuserer på verdiskaping og nyttestyring.

Image not available

Les mer om ACE her ...

Norges ledende konsulentselskap innen styring av IKT-prosjekter

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

PROMIS leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Vi støtter kundene i å definere de riktige prosjektene og sikrer at prosjektene gir forventede resultater. Les mer om tjenstene:

Våre produkter

ace ny 300 200

PROMIS har kontinuerlig fokus på utvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Det vi utvikler av metodemateriale deler vi med våre kunder og med bransjen ellers.

Mye av metodemateriellet er lagt inn i produktene ITPP, ACE og PS2000. Les mer om produktene:

PROMIS skaper verdier

iStock 000019284513 300 200

PROMIS skaper verdier gjennom å støtte våre kunder i valg av de riktige prosjektene ut fra et gevinstperspektiv.

Vi skaper verdier gjennom å lede og gjennomføre strategiske prosjekter.

PROMIS prioriterer de prosjektleveransene som gir størst nytte for kunden.

Les mer om våre referanser her ...