Login

Skytjenesteavtale engasjerer

Image not available

Dataforeningen lanserte ny kontraktsstandard for skybaserte tjenester i desember 2016. Avtalen har skapt engasjement og diskusjon. PROMIS deltar i flere fora i tiden som kommer, der blant annet skytjenesteavtalen vil være tema.

Klikk for å lese mer om engasjementet. og kommende arenaer for diskusjon.

Image not available

PROMIS støtter Education for life

Education for life har siden 2013 etablert biblioteker i Nepal, og målet er å levere bøker på engelsk og nepalesisk som er relevante for alle aldersgrupper og begge kjønn.

Klikk her for å lese mer...

PROMIS ønsker å bidra til dette arbeidet gjennom et samarbeid med Education for life.

Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Norges ledende konsulentselskap innen styring av IKT-prosjekter

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre:

Verdier for kunden

iStock 000019284513 300 200

Vi skaper verdier gjennom å støtte våre kunder i valg av de riktige prosjektene ut fra et gevinstperspektiv.

Les mer om våre kundeprosjekter