Login

Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

NYTTESTYRING OG GEVINSTREALISERING: TEORI OG PRAKSIS

Hvordan gjør man så god nyttestyring av IT-prosjekter? Gratis seminar torsdag 28. september kl. 18.00 - 19.30. Kom og hør Stephen Jenner, forfatter av boka ”Benefits management”, som er grunnlaget for sertifisering innen nyttestyring, snakke om ”The benefits management cycle”.

Klikk her for å lese mer!

Image not available

Suksessfulle IT-prosjekt leverer god nytte

PROMIS har inngående kompetanse på nyttstyring.

Klikk her for å lese mer...

Vi er sentral deltaker i HIT-nettverket. Vi bidrar med vår kompetanse innen nyttestyring og tar frem praktisk metodikk og verktøy til støtte for dette.

Image not available

Ny prosjektleder begynner i PROMIS

Randi Thomsen begynte i PROMIS 1. september!

Klikk her for å lese mer om Randi!

"Jeg ønsker å være en del av et sterkt faglig miljø innen prosjekt- og programledelse. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med gamle og nye kollegaer. Jeg har forventning til et sterkt og sosialt fagmiljø med gode diskusjoner og berikende samvær.

Image not available

Programledelse

For å realisere komplekse målbilder som inkluderer teknologisk og organisatorisk utvikling, er det ofte hensiktsmessig å organisere relaterte prosjekter i et program. Programmet kan gis et helhetlig ansvar for å realisere målbildene. Dette inkluderer tekniske løsninger, nye arbeidsprosesser, endringer i organisasjon samt grunnlag for realisering av gevinster.

PROMIS har erfaring fra ledelse av store og komplekse programmer.

Ledelse av store omstillingsprogrammer er en svært utfordrende lederoppgave hvor håndtering av interessenter, endringsledelse og ledelse av tverrfaglige ekspertisemiljøer er sentrale komponenter. Programmet må forankres sentralt i kundens ledelse og kundens egne nøkkelpersoner må ta ansvarlige roller. PROMIS kan ta en programlederrolle eller inngå i programmets ledergruppe.

Erfaringsmessig er følgende elementer viktige i styringen av vellykkede programmer

  • Visjon og målbilder defineres og kommuniseres slik at programmet og programmets omgivelser kan benytte disse som gode felles styringsmål
  • En prioritert oversikt over hvilke leveranser som bidrar med størst forretningsmessig verdi
  • Gode mekanismer for måling og realisering av gevinster
  • Felles prosjektstyringsbasis for prosjektene i programmet som sikrer enhetlig styring og kontroll

Konsulentene som tilbys fra PROMIS som programledere er sertifisert Managing Successful Programmes (MSP®).

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre:

Verdier for kunden

iStock 000019284513 300 200

Vi skaper verdier gjennom å støtte våre kunder i valg av de riktige prosjektene ut fra et gevinstperspektiv.

Les mer om våre kundeprosjekter