Login

Kontraktstandardene PS2000

PROMIS hadde idéen og var faglig ansvarlig for utvikling av PS2000-kontrakten, som var Norges første standardkontrakt som regulerte iterativ systemutvikling. PROMIS har siden da vært faglig ansvarlig for etablering og forvaltning av PS2000 kontraktene. Alle kontraktene bygger på beste praksis og et integrert samarbeid mellom kunde og leverandør. PROMIS er også faglig ansvarlig for de øvrige kontraktsstandardene til Dataforeningen: Dataforeningens forvaltningsavtale og Kontraktstandard for IT-drift.

PS2000 Standard  

PS2000 Standard er en kontraktsstandard som regulerer iterativ systemutvikling basert på et definert omfang i form av en behovsanalyse.
Kontraktens viktigste elementer er:

 • En innebygget "beste praksis" systemutviklingsmodell
 • Håndtering av usikkerhet tilrettelagt
 • Regulert samarbeid mellom kunde og leverandør
 • Målpris kombinert med prisincentiver og -sanksjoner
PS2000
PS2000 Smidig  

PS2000 Smidig er en kontraktsstandard som er basert på iterativ prosjektgjennomføring og anses derfor av mange som den kontraktsstandarden som best lar seg kombinere med smidig metoder.

Kontraktens viktigste elementer er:

 • Med bilagssettet har vi en variant av PS2000 som er skreddersydd for smidig utvikling, med et norsk begrepsapparat hentet fra Scrum.
 • Samtidig har vi bevart de etablerte særtrekkene ved PS2000, som målpris, innledende løsningsbeskrivelse og kontrollpunkter underveis.
 • De generelle kontraktsbestemmelsene er derfor beholdt uendret.
 PS2000
PS2000 SOL  

PS2000 SOL er en kontraktstandard som er basert på at arbeidet med å realisere leveranser og løsninger skjer gjennom smidige prosesser hvor kun de overordnede mål i form av et målbilde og et antatt omfang i tid og kostnad er angitt ved kontraktsinngåelse.

PS2000 SOL er egnet for systemutvikling og -forvaltning hvor det er ønskelig med en smidig gjennomføringsmodell med løpende prioritering av behov ut fra definerte mål og rammer.

Innholdet i løsningene og leveransene vil ikke være beskrevet på et så detaljert nivå at det gir grunnlag for samlet prisfastsettelse på forhånd
Mange smidige utviklingsprosjekter gjennomføres med basis i timebaserte bistandsavtaler der kunden selv tar resultatansvaret. Det er imidlertid mange fordeler ved å gjennomføre smidige utviklingsprosjekter basert på reguleringer i en kontrakt, selv om løsningens innhold ikke er veldefinert på forhånd, siden det gir:

 • Deling av ansvar og økonomisk risiko
 • Tydelig og avtalt arbeidsdeling mellom kunde og leverandør
 • Klare krav til både kundens og leverandørens forarbeid for etablering og til godkjenning av leveranser
 • Nødvendig grunnlag for oppfølging av kvalitetskrav for utviklingstjenester istedenfor kun oppfølging av leverandørens timeforbruk
 • Forpliktelser til kapasitet og estimeringsmodell
 PS2000 SOL
Skytjenesteavtalen  

Skytjenesteavtalen er en konstraktstandard som skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører.

Kontaktens viktigste elementer er:

 • Å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.

 

Les mer om kontraktsstandardene på Dataforeningens sider.

Cloud2100 240 240