Login

PS2000

PROMIS hadde idéen og var faglig ansvarlig for utvikling av PS2000-kontrakten som for ca. 15 år siden var Norges første standardkontrakt som regulerte iterativ systemutvikling. PROMIS har siden da vært faglig ansvarlig for etablering og forvaltning av PS2000 kontraktene. Alle kontraktene bygger på beste praksis og et integrert samarbeid mellom kunde og leverandør.

PS2000 - regulerer iterativ systemutvikling basert på et definert omfang i form av en behovsanalyse.

Kontraktens viktigste elementer er:

  • En innebygget "beste praksis" systemutviklingsmodell
  • Håndtering av usikkerhet tilrettelagt
  • Regulert samarbeid mellom kunde og leverandør
  • Målpris kombinert med prisincentiver og -sanksjoner

Les mer og bestill kontrakten her...

PS2000 Smidig - tilsvarende som PS2000, men med tillegg for smidig metodikk.

Les mer og bestill kontrakten her...

PS2000 SOL – regulerer Smidige Oppdragsbaserte Leveranser.

Mange smidige utviklingsprosjekter gjennomføres med basis i timebaserte bistandsavtaler der kunden selv tar resultatansvaret. Det er imidlertid mange fordeler ved å gjennomføre smidige utviklingsprosjekter basert på reguleringer i en kontrakt, selv om løsningens innhold ikke er veldefinert på forhånd, siden det gir:

  • Deling av ansvar og økonomisk risiko
  • Tydelig og avtalt arbeidsdeling mellom kunde og leverandør
  • Klare krav til både kundens og leverandørens forarbeid for etablering og til godkjenning av leveranser
  • Nødvendig grunnlag for oppfølging av kvalitetskrav for utviklingstjenester istedenfor kun oppfølging av leverandørens timeforbruk
  • Forpliktelser til kapasitet og estimeringsmodell

Les mer og bestill kontrakten her...

PROMIS er også faglig ansvarlig for de øvrige kontraktsstandardene til Dataforeningen: Dataforeningens forvaltningsavtale og Kontraktstandard for IT-drift.