PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Treff-prosjektet i Tolletaten

Tolletaten har behov for ny og forbedret IT-støtte til etatens kontrollprosesser slik at tjenestemenn effektivt kan bearbeide og vurdere informasjon og at informasjonen er tilgjengelig i kontrollsituasjonen. Hovedprosjektet er godt i gang og de første leveransene er tatt i bruk. Sentralt i dette er anskaffelse av nye teknologiske hjelpemidler for etterretning og analyse av store mengder digitalt tilgjengelig informasjon for å gjøre grensekontrollen enda mer målrettet enn i dag. Anskaffelsens samlede verdi for hele avtaleperioden er på flere hundre millioner kroner.

PROMIS har bistått Tolletatene helt fra utarbeidelse av satsingsforslag, i forprosjektet og er nå engasjert i implementeringen i hovedprosjektet. I forprosjektet gjennomførte vi behovsanalyser, utarbeidet funksjonelle og tekniske målbilder, utarbeidet styringsdokumentasjon, samt gjennomførte anskaffelse av nye løsninger. I hovedprosjektet bistår vi produkteierne i Tolletatene med utarbeidelse av behov og krav, samt verifisering av leveranser. I tillegg bistår vi prosjektledelsen med kontraktsstyring og administrasjon.

PROMIS innehar roller som teamlederer for funksjonelle team, løsningsarkitekt og assisterende prosjektleder.