Login

PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Treff-prosjektet i Tolletaten

Tolletaten har behov for ny og forbedret IT-støtte til etatens kontrollprosesser slik at tjenestemenn effektivt kan bearbeide og vurdere informasjon og at informasjonen er tilgjengelig i kontrollsituasjonen. Tolletaten har etablert et forprosjekt for å utarbeide styringsdokumentasjon og planlegge oppstart av et hovedprosjekt. Sentralt i dette er anskaffelse av nye teknologiske hjelpemidler for etterretning og analyse av store mengder digitalt tilgjengelig informasjon for å gjøre grensekontrollen enda mer målrettet enn i dag. Anskaffelsens samlede verdi for hele avtaleperioden er på flere hundre millioner kroner.

PROMIS er engasjert for å gjennomføre behovsanalyser, utarbeide funksjonelle og tekniske målbilder, utarbeide styringsdokumentasjon og gjennomføre anskaffelse av nye løsninger.

PROMIS innehar roller som prosjektleder, anskaffelsesleder og teamledere for funksjonelle og tekniske team.