PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen etablert en ordning som åpner for bruk av personlige bilskilt i Norge. Bileiere og virksomheter kan søke om bilskilt med en personlig bokstav- og tallkomPersonlig kjennemerkebinasjon. Rettighet til det personlige skiltet blir innvilget for en periode på 10 år av gangen. Prisen for å få innvilget personlig bilskilt er satt til 9000 kroner, og overskuddet skal gå til trafikksikkerhetsformål. Ordningen ble gjort tilgjengelig for publikum i juni 2017.

PROMIS er prosjektleder for utvikling og innføring av løsningen. Vi har hatt ansvar for og ledet anskaffelsesprosess for utviklingskapasitet samt ledelse av arbeidet med detaljert løsningsbeskrivelse, utvikling og test frem til produksjonssetting. PROMIS har videre ansvar for å støtte linjeorganisasjonen i arbeidet med å innføre løsningen, som bl.a. innebærer å innføre nye arbeidsprosesser i etatens operative virksomhet.

Du kan teste ut løsningen her: vegvesen.no