Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

ruter bildeGDPR (The General Data Protection Regulation) er EUs forordning for personvern. Personvernforordningen ble formelt vedtatt i EU april 2016 og skal formelt innlemmes i EØS-avtalen. Innføringen av personvernforordningen i norsk rett har vært på høring, og skal etter planen være ferdig behandlet innen 25. mai 2018. Kort oppsummert betyr det at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

PROMIS ble i januar 2018 engasjert for å lede GDPR prosjektet i Ruter. Et viktig element i dette arbeidet var å etablere en metodikk for strukturert kartlegging av Ruters systemportefølje opp mot kravene i GDPR. Gjennomgangen dokumenterer eventuelle avvik og gir fortløpende forslag til tiltak for å lukke avvikene. Arbeidet med å rette opp i avvikene igangsettes umiddelbart. Ruters målsetting er å være i samsvar med GDPR 25/5-2018. Ruter ønsker at den utviklede metodikken skal brukes i den kontinuerlige oppfølgingen av systemporteføljens samsvar med GDPR.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: