Image not available

ITPP-kurs vinter og våren 2019

Jobber du i smidige prosjekter og vil lære mer? Synes du smidig er bra, men strever med å gjennomføre det i praksis? Synes du smidig mangler svar på hvordan du skal gjøre oppgaven som prosjektleder?

Klikk her for å lese mer!

Da anbefaler vi sertifiseringskurset ITPP.

Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS og Promis Qualify flytter til nye lokaler

Etter tre fine år samlokalisert med Metier OEC på Smestad er PROMIS-selskapene nå på flyttefot. Våre nye lokaler blir i Stortingsgata 12, med utsikt ut over Spikersuppa, Stortinget og Nationaltheatret.

Klikk her for å lese mer!

Vi ser frem til å ta deg imot i våre nye lokaler!

ruter bildeGDPR (The General Data Protection Regulation) er EUs forordning for personvern. Personvernforordningen ble formelt vedtatt i EU april 2016 og skal formelt innlemmes i EØS-avtalen. Innføringen av personvernforordningen i norsk rett har vært på høring, og skal etter planen være ferdig behandlet innen 25. mai 2018. Kort oppsummert betyr det at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

PROMIS ble i januar 2018 engasjert for å lede GDPR prosjektet i Ruter. Et viktig element i dette arbeidet var å etablere en metodikk for strukturert kartlegging av Ruters systemportefølje opp mot kravene i GDPR. Gjennomgangen dokumenterer eventuelle avvik og gir fortløpende forslag til tiltak for å lukke avvikene. Arbeidet med å rette opp i avvikene igangsettes umiddelbart. Ruters målsetting er å være i samsvar med GDPR 25/5-2018. Ruter ønsker at den utviklede metodikken skal brukes i den kontinuerlige oppfølgingen av systemporteføljens samsvar med GDPR.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: