Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

PERFORM

PERFORM-prosjektet innførte systemstøtte for nytt regelverk innen offentlig tjenestepensjon. PERFORM er det hittil største smidige prosjektet i Norge med 13 parallelle Scrum-team, 3 leverandører der SPK selv inngikk som leverandør med 6 team, 800 000 prosjekttimer over 4 år, 180 ressurser, og et prosjektbudsjett på 1 milliard NOK.

Prosjektet etablerte mange nye praksiser for smidig styring, blant annet innen kontrakt (videreutvikling av PS2000 Smidig) og et nytt konsept for inntjent verdi og rapportering. Prosjektet praktiserte kontinuerlig prioritering ut fra nytte/kost.

PROMIS ble engasjert som operativ prosjektleder for PERFORM. I tillegg bistod PROMIS i anskaffelses- og kontraktprosessene, og i kvalitetssikring av estimater og usikkerhetsanalyser.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: