PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

PERFORM

PERFORM-prosjektet innførte systemstøtte for nytt regelverk innen offentlig tjenestepensjon. PERFORM er det hittil største smidige prosjektet i Norge med 13 parallelle Scrum-team, 3 leverandører der SPK selv inngikk som leverandør med 6 team, 800 000 prosjekttimer over 4 år, 180 ressurser, og et prosjektbudsjett på 1 milliard NOK.

Prosjektet etablerte mange nye praksiser for smidig styring, blant annet innen kontrakt (videreutvikling av PS2000 Smidig) og et nytt konsept for inntjent verdi og rapportering. Prosjektet praktiserte kontinuerlig prioritering ut fra nytte/kost.

PROMIS ble engasjert som operativ prosjektleder for PERFORM. I tillegg bistod PROMIS i anskaffelses- og kontraktprosessene, og i kvalitetssikring av estimater og usikkerhetsanalyser.