Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

IKT-styring

I politiet var det behov for større satsning på informasjonsteknologi for å effektivisere og modernisere politiets arbeidsprosesser. Et nødvendig fundament for satsningen var styrking av den strategiske IKT-kompetansen og kapasiteten samt etablering og innføring av en IKT-styringsmodell.

PROMIS ble engasjert for å støtte Politidirektoratet med etablering av en ny IKT-avdeling, utskilling av en intern IKT-tjenesteleverandør, ferdigstilling av IKT-strategi, etablering av sourcingsstrategi med mer.

Arbeidet er organisert i et utviklings-/modningsprosjekt hvor PROMIS bistår både i definering og gjennomføring.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: