PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

IKT-styring

I politiet var det behov for større satsning på informasjonsteknologi for å effektivisere og modernisere politiets arbeidsprosesser. Et nødvendig fundament for satsningen var styrking av den strategiske IKT-kompetansen og kapasiteten samt etablering og innføring av en IKT-styringsmodell.

PROMIS ble engasjert for å støtte Politidirektoratet med etablering av en ny IKT-avdeling, utskilling av en intern IKT-tjenesteleverandør, ferdigstilling av IKT-strategi, etablering av sourcingsstrategi med mer.

Arbeidet er organisert i et utviklings-/modningsprosjekt hvor PROMIS bistår både i definering og gjennomføring.