PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Pensjonsprogrammet

Stortinget vedtok i 2005 hovedprinsippene i Pensjonsreformen som var den største velferdsreformen i Norge siden innføring av Folketrygden. NAV fikk mandat til å gjennomføre den administrative tilretteleggingen for reformen.

PROMIS ble engasjert som programleder for NAVs Pensjonsprogram. I tillegg hadde PROMIS prosjektlederroller og bisto i anskaffelses- og kontraktprosesser.

Pensjonsprogrammet omfattet et stort IKT-prosjekt, all innføring og omstilling internt i NAV samt kommunikasjon til befolkningen om reformens konsekvenser. En ny organisasjonsenhet, NAV Pensjon, med over 300 medarbeidere ble etablert sammen med helt nye arbeidsprosesser med tilhørende IKT-løsninger.

Programmet ble gjennomført over en seksårsperiode med en programorganisasjon på ca. 350 personer på det meste og hadde en økonomisk ramme på 2,9 milliarder NOK. Reformen ble gjennomført innenfor avtalt tids- og budsjettramme.

Programmet ble i 2012 tildelt Computerworlds internasjonale pris "The Computerworld Honors Program" som det beste prosjektet i kategorien Human Services.