Image not available

ITPP-kurs vinter og våren 2019

Jobber du i smidige prosjekter og vil lære mer? Synes du smidig er bra, men strever med å gjennomføre det i praksis? Synes du smidig mangler svar på hvordan du skal gjøre oppgaven som prosjektleder?

Klikk her for å lese mer!

Da anbefaler vi sertifiseringskurset ITPP.

Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS og Promis Qualify flytter til nye lokaler

Etter tre fine år samlokalisert med Metier OEC på Smestad er PROMIS-selskapene nå på flyttefot. Våre nye lokaler blir i Stortingsgata 12, med utsikt ut over Spikersuppa, Stortinget og Nationaltheatret.

Klikk her for å lese mer!

Vi ser frem til å ta deg imot i våre nye lokaler!

Pensjonsprogrammet

Stortinget vedtok i 2005 hovedprinsippene i Pensjonsreformen som var den største velferdsreformen i Norge siden innføring av Folketrygden. NAV fikk mandat til å gjennomføre den administrative tilretteleggingen for reformen.

PROMIS ble engasjert som programleder for NAVs Pensjonsprogram. I tillegg hadde PROMIS prosjektlederroller og bisto i anskaffelses- og kontraktprosesser.

Pensjonsprogrammet omfattet et stort IKT-prosjekt, all innføring og omstilling internt i NAV samt kommunikasjon til befolkningen om reformens konsekvenser. En ny organisasjonsenhet, NAV Pensjon, med over 300 medarbeidere ble etablert sammen med helt nye arbeidsprosesser med tilhørende IKT-løsninger.

Programmet ble gjennomført over en seksårsperiode med en programorganisasjon på ca. 350 personer på det meste og hadde en økonomisk ramme på 2,9 milliarder NOK. Reformen ble gjennomført innenfor avtalt tids- og budsjettramme.

Programmet ble i 2012 tildelt Computerworlds internasjonale pris "The Computerworld Honors Program" som det beste prosjektet i kategorien Human Services.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: