Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

Pensjonsprogrammet

Stortinget vedtok i 2005 hovedprinsippene i Pensjonsreformen som var den største velferdsreformen i Norge siden innføring av Folketrygden. NAV fikk mandat til å gjennomføre den administrative tilretteleggingen for reformen.

PROMIS ble engasjert som programleder for NAVs Pensjonsprogram. I tillegg hadde PROMIS prosjektlederroller og bisto i anskaffelses- og kontraktprosesser.

Pensjonsprogrammet omfattet et stort IKT-prosjekt, all innføring og omstilling internt i NAV samt kommunikasjon til befolkningen om reformens konsekvenser. En ny organisasjonsenhet, NAV Pensjon, med over 300 medarbeidere ble etablert sammen med helt nye arbeidsprosesser med tilhørende IKT-løsninger.

Programmet ble gjennomført over en seksårsperiode med en programorganisasjon på ca. 350 personer på det meste og hadde en økonomisk ramme på 2,9 milliarder NOK. Reformen ble gjennomført innenfor avtalt tids- og budsjettramme.

Programmet ble i 2012 tildelt Computerworlds internasjonale pris "The Computerworld Honors Program" som det beste prosjektet i kategorien Human Services.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: