PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

SPOR-programmet

Ny politiregisterlov og –forskrift trådte i kraft 1. juli 2014. I tillegg er Politiet som alle andre offentlige institusjoner pålagt standarder innen informasjonssikkerhet. Politiet besluttet i 2013 å samle innføring av Politiregisterloven og innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet i et felles program – SPOR.

Politiregisterloven stiller nye krav til personvern og behandling av informasjon. Politiet har fått negativ omtale knyttet behandling av personopplysninger både gjennom presseoppslag, lekkasjesaker og anmerkninger fra riksrevisjonen. Målbildet for programmet er å sikre rettssikkerhet og nødvendig åpenhet overfor samfunnet ved at informasjon behandles på en forsvarlig, enhetlig og effektiv måte. Dette krever både standardisering av prosesser og rutiner, økt kompetanse og kulturendring på alle nivå samt bedre systemstøtte i oppgaveløsningen.

Programmet startet i 2013 og er planlagt ferdigstilt i 2017.

PROMIS har bistått i etableringen av programmet og har programlederrollen og to prosjektlederroller.