Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

SPOR-programmet

Ny politiregisterlov og –forskrift trådte i kraft 1. juli 2014. I tillegg er Politiet som alle andre offentlige institusjoner pålagt standarder innen informasjonssikkerhet. Politiet besluttet i 2013 å samle innføring av Politiregisterloven og innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet i et felles program – SPOR.

Politiregisterloven stiller nye krav til personvern og behandling av informasjon. Politiet har fått negativ omtale knyttet behandling av personopplysninger både gjennom presseoppslag, lekkasjesaker og anmerkninger fra riksrevisjonen. Målbildet for programmet er å sikre rettssikkerhet og nødvendig åpenhet overfor samfunnet ved at informasjon behandles på en forsvarlig, enhetlig og effektiv måte. Dette krever både standardisering av prosesser og rutiner, økt kompetanse og kulturendring på alle nivå samt bedre systemstøtte i oppgaveløsningen.

Programmet startet i 2013 og er planlagt ferdigstilt i 2017.

PROMIS har bistått i etableringen av programmet og har programlederrollen og to prosjektlederroller.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: