PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Systemforvaltning

NAV-IKT satser bredt på fornying og forvaltning av sin systemportefølje. Utfordringen med løsningene er at de er komplekse, bygger på ulike teknologier, og har sterke avhengigheter til hverandre. Arbeidet organiseres i flere årlige hovedleveranser der de ulike tjenesteområdene inngår i en felles produktkø sammen med større nyutviklingsprosjekter.

PROMIS har vært sentral i utvikling og operasjonalisering av NAV's smidige metodikk SLEM.

PROMIS er videre engasjert på kundesiden i prosjektlederteamet for hovedleveransene, med ansvar for å sikre en helhetlig og effektiv prosjektgjennomføring.