Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

Systemforvaltning

NAV-IKT satser bredt på fornying og forvaltning av sin systemportefølje. Utfordringen med løsningene er at de er komplekse, bygger på ulike teknologier, og har sterke avhengigheter til hverandre. Arbeidet organiseres i flere årlige hovedleveranser der de ulike tjenesteområdene inngår i en felles produktkø sammen med større nyutviklingsprosjekter.

PROMIS har vært sentral i utvikling og operasjonalisering av NAV's smidige metodikk SLEM.

PROMIS er videre engasjert på kundesiden i prosjektlederteamet for hovedleveransene, med ansvar for å sikre en helhetlig og effektiv prosjektgjennomføring.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: