PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

KS1 og KS2 av prosjekt Autosys

Statens Vegvesen er i ferd med å fornye sine IKT-systemer for førerkort- og kjøretøyregister, Autosys. Dagens Autosys er på tampen av sin levetid og Statens Vegvesen har behov for å erstatte denne løsningen med en ny, moderne og fremtidsrettet løsning. Med et nytt Autosys ønsker Statens vegvesen å imøtekomme regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor.

Finansdepartementet stiller krav om ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen) av alle større statlige investeringsprosjekter før investeringsbeslutningen legges frem for Stortinget. PROMIS er en av aktørene som har rammeavtale med Finansdepartementet om gjennomføring av slik ekstern kvalitetssikring.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har PROMIS gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1/KS2) av konseptvalg og styringsdokumentasjonen for Autosys-prosjektet.