PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

GMS-prosjektet

I St.meld. nr. 17 (2006-2007) varslet Regjeringen at det skulle etableres nasjonale metadataregistre for å håndtere elektronisk samhandling mot næringsliv og innbyggere.

Skatteetaten har gjennom tildelingsbrevene fra 2009 årlig fått tildelt midler til utviklingen av felles metadataløsning for elektronisk samhandling i Altinn. Arbeidet er organisert gjennom prosjektet Generisk Metamodell Skatt (GMS).

PROMIS ble i 2012 engasjert for å ta over prosjektledelsen av GMS-prosjektet, som har som målsetting å etablere etatens rammeverk for informasjonsmodellering. Rammeverket gir føringer for hvordan etatens prosjekter skal jobbe strukturert med informasjon og informasjonsmodeller, hvilke roller som inngår i slike prosjekter og hvilke verktøy og formalkrav som gjelder. Metodikken brukes parallelt i flere at etatens store prosjekter.