Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

GMS-prosjektet

I St.meld. nr. 17 (2006-2007) varslet Regjeringen at det skulle etableres nasjonale metadataregistre for å håndtere elektronisk samhandling mot næringsliv og innbyggere.

Skatteetaten har gjennom tildelingsbrevene fra 2009 årlig fått tildelt midler til utviklingen av felles metadataløsning for elektronisk samhandling i Altinn. Arbeidet er organisert gjennom prosjektet Generisk Metamodell Skatt (GMS).

PROMIS ble i 2012 engasjert for å ta over prosjektledelsen av GMS-prosjektet, som har som målsetting å etablere etatens rammeverk for informasjonsmodellering. Rammeverket gir føringer for hvordan etatens prosjekter skal jobbe strukturert med informasjon og informasjonsmodeller, hvilke roller som inngår i slike prosjekter og hvilke verktøy og formalkrav som gjelder. Metodikken brukes parallelt i flere at etatens store prosjekter.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: