PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Kvalitetssikring EDAG

EDAG (EDAG -Elektronisk Dialog med ArbeidsGivere) er en ny felles ordning for arbeidsgiveres innrapportering av opplysninger om arbeidstakeres ansettelses- og inntektsforhold m.m. EDAG sikrer at Skatteetaten, NAV og SSB får tilgang til et felles, konsistent og oppdatert datagrunnlag som kan legges til grunn for beskatning, fastsettelse av ytelser og produksjon av statistikk.

PROMIS er engasjert som styringsgruppens kvalitetssikrer av EDAG. Oppdraget innebærer i hovedsak en jevnlig oppfølging og vurdering av hovedtrekkene i EDAGs utvikling, og en spesiell oppfølging av til enhver tid prioriterte områder. Formålet er å påse at potensielle problemområder blir avdekket og foreslå tiltak som sikrer måloppnåelse.