Image not available

ITPP-kurs vinter og våren 2019

Jobber du i smidige prosjekter og vil lære mer? Synes du smidig er bra, men strever med å gjennomføre det i praksis? Synes du smidig mangler svar på hvordan du skal gjøre oppgaven som prosjektleder?

Klikk her for å lese mer!

Da anbefaler vi sertifiseringskurset ITPP.

Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS og Promis Qualify flytter til nye lokaler

Etter tre fine år samlokalisert med Metier OEC på Smestad er PROMIS-selskapene nå på flyttefot. Våre nye lokaler blir i Stortingsgata 12, med utsikt ut over Spikersuppa, Stortinget og Nationaltheatret.

Klikk her for å lese mer!

Vi ser frem til å ta deg imot i våre nye lokaler!

Kvalitetssikring EDAG

EDAG (EDAG -Elektronisk Dialog med ArbeidsGivere) er en ny felles ordning for arbeidsgiveres innrapportering av opplysninger om arbeidstakeres ansettelses- og inntektsforhold m.m. EDAG sikrer at Skatteetaten, NAV og SSB får tilgang til et felles, konsistent og oppdatert datagrunnlag som kan legges til grunn for beskatning, fastsettelse av ytelser og produksjon av statistikk.

PROMIS er engasjert som styringsgruppens kvalitetssikrer av EDAG. Oppdraget innebærer i hovedsak en jevnlig oppfølging og vurdering av hovedtrekkene i EDAGs utvikling, og en spesiell oppfølging av til enhver tid prioriterte områder. Formålet er å påse at potensielle problemområder blir avdekket og foreslå tiltak som sikrer måloppnåelse.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: