PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Nordic Choice Hotels - ny web

Nordic Choice Hotels hadde som mål å få et sterkere grep om web som kanal. De ønsket å revitalisere sine nettsider, øke trafikken, få opp konverteringsgraden og dermed øke inntektene fra web.

Nordic Choice Hotels hadde også som mål forbedre servicen for sine kunder - spesielt for medlemmer av lojalitetsprogrammet Nordic Choice Club. Medlemmene skulle få bedre oversikt over innholdet i og fordelene ved lojalitetsprogrammet. Dette skulle igjen bidra til rekruttering av nye medlemmer og øke lojaliteten fra eksisterende medlemmer.

Prosjektet var svært vellykket og ny web økte både trafikken og konverteringsgraden på sidene og dermed inntektene. Nordic Choice Club har fått økt medlemsmassen betraktelig og servicen til kundene generelt har økt gjennom bedre stabilitet og bedre tjenester.

PROMIS hadde prosjektledelsen for prosjektet fra behovspesifisering og anskaffelse til gjennomføring og innføring.