Er DU den dyktige prosjektlederen PROMIS er på jakt etter?

Image not available

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter. Du må ha vilje til å ta ansvar og mot til å kunne stå frem og lede også i vanskelige situasjoner.

Les mer om mulighetene her ...

Er DU den dyktige prosjektlederen vi er på jakt etter?

Vi søker etter deg som har faglig trygghet og entusiasme innenfor prosjektledelse, offentlige anskaffelser eller kvalitetssikring av IKT-prosjekter.

Image not available

PROMIS gjør Australia smidig

Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Klikk her for å lese mer!

COS 3.0 Time to Market - moderniseringsprosjekt

Telenors mellomvaresystem på mobilsiden (COS) er et nøkkelelement Telenors verdikjeder, og har siden starten i 1998 vokst til å bli det største og mest komplekse systemet i mobilporteføljen. Dette har med tiden bidratt til at vedlikehold, utvikling, test og driftssetting av ny forretningsfunksjonalitet stadig har blitt vanskeligere innenfor dagens monolittiske arkitektur, samtidig som dagens markedssituasjon krever stadig hyppigere endringer.

For å redusere Time to Market og redusere utviklings- og vedlikeholdskostnadene for ny forretningsfunksjonalitet innen mobile tjenester, har COS 3.0-prosjektet blitt igangsatt. Prosjektet viktigste virkemidler er inndeling av kildekoden i uavhengige delkomponenter, innføring av forretningsbaserte automatiserte regresjonstester, samt styrket arkitekturstyring.
PROMIS / PROMIS Qualify utfører både prosjekt- og testledelse i prosjektet, som for øvrig benytter PS 2000 SOL som kontraktmodell mot leverandøren.

Vi har også vært sentrale i arbeid med gevinstberegninger og -oppfølging.

Våre tjenester

iStock 000021549473 300 200

Vi leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om tjenestene våre:

Våre produkter

ITPP 188 188Vi er opptatt av kontinuerlig fagutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Les mer om produktene våre: