PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

COS 3.0 Time to Market - moderniseringsprosjekt

Telenors mellomvaresystem på mobilsiden (COS) er et nøkkelelement Telenors verdikjeder, og har siden starten i 1998 vokst til å bli det største og mest komplekse systemet i mobilporteføljen. Dette har med tiden bidratt til at vedlikehold, utvikling, test og driftssetting av ny forretningsfunksjonalitet stadig har blitt vanskeligere innenfor dagens monolittiske arkitektur, samtidig som dagens markedssituasjon krever stadig hyppigere endringer.

For å redusere Time to Market og redusere utviklings- og vedlikeholdskostnadene for ny forretningsfunksjonalitet innen mobile tjenester, har COS 3.0-prosjektet blitt igangsatt. Prosjektet viktigste virkemidler er inndeling av kildekoden i uavhengige delkomponenter, innføring av forretningsbaserte automatiserte regresjonstester, samt styrket arkitekturstyring.
PROMIS / PROMIS Qualify utfører både prosjekt- og testledelse i prosjektet, som for øvrig benytter PS 2000 SOL som kontraktmodell mot leverandøren.

Vi har også vært sentrale i arbeid med gevinstberegninger og -oppfølging.