PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Smidig systemutviklingsmetode i Skatteetaten

PROMIS har hjulpet SITS i Skatteetaten med en Felles SystemUtviklingsMetode (FSUM) for moderniserte løsninger, både i prosjekt og linje. FSUM er basert på prinsippene i det smidige manifest og er bygget rundt en gjennomføringsmodell som kombinerer det beste fra PS2000 med strategien for "Minimal Viable Product". Med FSUM innføres produkteierrollen i Skatteetaten, små tverrfaglige og selvstyrte team, en felles arbeidsflyt definert i Jira, definerte beslutningspunkter blant annet for å ivareta arkitekturstyring. Videre er det innført akseptansetestdrevet utvikling med vekt på automatiserte tester, en standardisert ferdig-definisjon og seremonien Kontrollpunkt. FSUM inneholder også grensesnitt til porteføljestyring, prosjektstyring og endringsledelse, obligatoriske artefakter som inkluderer forretningsbrukstilfelle, en modell for estimering, budsjettering, måling og rapportering, samt organisering av kompetanseområder - metode-"communities" med fokus på erfaringsutveksling og kontinuerlig forbedring.