PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Safir-prosjektet

Regjeringen har besluttet at forvaltning av særavgifter og merverdiavgift ved innførsel overføres fra Toll- og avgiftsetaten (nå Tolletaten) til Skatteetaten, som får et helhetlig ansvar for alle skatter og avgifter. I den forbindelse er det behov for nye IT-løsninger. SAFIR-prosjektet er ansvarlig for å modernisere og utvikle en ny IKT-løsning for en samlet særavgiftsforvaltning i Skatteetaten. De nye systemløsningene skal bidra til å realisere regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning med forenklinger for innbyggere og næringsliv, mer effektiv oppgaveløsning og styrke kampen mot svart økonomi.

SAFIR prosjektet bidrar til å realisere etatens moderniserte IT-arkitektur. Prosjektet følger Finansdepartementets KS-ordning og benytter etatens prosjektmetode FSUM for smidig prosjektgjennomføring.

PROMIS har siden prosjektet start vært engasjert i prosjektlederteamet med et spesielt ansvar for prosjektets styrende dokumentasjon, planlegging og oppfølging.