PROMIS skaper verdier for våre kunder ved å støtte dem i valg av strategiske prosjekter ut fra et gevinstperspektiv og gjennom å lede og gjennomføre disse prosjektene for kunden.

PROMIS har et stort volum av referanser. Nedenfor presenteres et utvalg av aktuelle referanser som viser litt av bredden i våre oppdrag.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Selskapet startet i 2015 prosjektet "Statkraft Information Security Uplift" (SISU) for å styrke informasjonssikkerheten og selskapets evne til å detektere og redusere risiko knyttet til informasjonssikkerhet.

Prosjektet leverte nye styrende dokumenter for informasjonssikkerhet, metodikk og gjennomføring av risikovurderinger, en intern holdningskampanje "Stopp lekkasjen" og relevante IT løsninger. I tillegg etablerte prosjektet en organisasjon for kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerheten også etter prosjektets levetid.

PROMIS ble engasjert som prosjektleder for SISU og fulgte prosjektet fra initiering til vellykket overføring til linjen.