Login

PROMIS leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Vi støtter kundene i å definere de riktige prosjektene og sikrer at prosjektene gir forventede resultater.

Prosjektledelse

iStock 000027146858 300 200

PROMIS bidrar til at kunden oppnår høyest mulig verdi av sine investeringer gjennom å sikre prioritet til de prosjektleveransene som har størst nytte og ved å etablere en kostnadseffektiv prosjektstyringsbasis som fokuserer på de viktige styringsmekanismene.

Våre prosjektledere har alle tilleggsutdannelse innenfor relevante sertifiseringsordninger som for eksempel Prince2®, ITPP, PMP®, IPMA og TickIT.

Les mer ...

Programledelse

HiRes 300-200

For å realisere komplekse målbilder som inkluderer teknologisk og organisatorisk utvikling, er det ofte hensiktsmessig å organisere relaterte prosjekter i et program. Programmet kan gis et helhetlig ansvar for å realisere målbildene. Dette inkluderer tekniske løsninger, nye arbeidsprosesser, endringer i organisasjon samt grunnlag for realisering av gevinster.

PROMIS har erfaring fra ledelse av store og komplekse programmer.

Les mer ...

Smidig prosjektstyring

water drop 300 200

Godt styrte smidige prosjekter sikrer leveranser av den funksjonalitet med høyest forretningsverdi først og at minst mulig tid spilles til overflødig arbeid.

PROMIS er et av Norges fremste kompetansemiljøer innenfor smidig prosjektstyring og har bl.a. utviklet et beste praksis rammeverk for smidig prosjektstyring (ACE) og leverer kurs og sertifisering innen området (ITPP).

Les mer ...

Kvalitetssikring

iStock 000027165427 300 300

Det knytter seg risiko til gjennomføring av IKT-prosjekter, og det er vesentlig å få redusert risiko og ha et proaktivt forhold til alternative strategier for å sikre prosjektinvesteringen. Gjennom å engasjere PROMIS som kvalitetssikrer får kunden grundige analyser av prosjekter og klare råd om tiltak til prosjekteier og til prosjektleder for å sikre gjennomføring og måloppnåelse.

Les mer ...

IKT-kontrakter

iStock 000028679692 300 200

Kontrakten er et sentralt styringsverktøy for prosjekter. Etablering av hensiktsmessige kontrakter godt tilpasset prosjektenes karakteristika, er kritisk for suksess. Gjennom å være faglig ansvarlig i Dataforeningen for etablering og forvaltning av PS2000 kontraktene, er PROMIS det fagmiljøet i Norge som har bidratt mest i utvikling av IT-kontrakter de senere årene.

Les mer ...

Testledelse

promis qualify 300 200

Gjennom vårt søsterselskap PROMIS Qualify leverer vi konsulenttjenester innenfor test og kvalitetssikring av programvare. PROMIS Qualify har hovedfokus på testledelse og testrådgivning. PROMIS Qualify leverer testledere og testrådgivere med lederevner, som har lang erfaring med å kommunisere med ledelse og fagpersoner.

Les mer om PROMIS Qualify