IKT-kontrakter

Kontrakten er et sentralt styringsverktøy for prosjekter. Etablering av hensiktsmessige kontrakter godt tilpasset prosjektenes karakteristika, er kritisk for suksess. Gjennom å være faglig ansvarlig i Dataforeningen for etablering og forvaltning av PS2000 kontraktene, er PROMIS det fagmiljøet i Norge som har bidratt mest i utvikling av IT-kontrakter de senere årene.

PROMIS engasjeres i etablering av sourcingsstrategier, leverandørstrategier, kontraktstrategier, gjennomføring av anskaffelser, i etablering av konkrete prosjektspesifikke kontrakter og som uavhengige eksperter i tilknytning til kontraktskonflikter.

Se mer om PS2000 under Produkter.