Login

Testledelse

Gjennom vårt søsterselskap PROMIS Qualify leverer vi konsulenttjenester innenfor test og kvalitetssikring av programvare. PROMIS Qualify har hovedfokus på testledelse og testrådgivning. PROMIS Qualify leverer testledere og testrådgivere med lederevner, som har lang erfaring med å kommunisere med ledelse og fagpersoner.

Les mer om PROMIS Qualify