Om Oss

PROMIS er et av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen IKT- prosjektledelse, IKT-anskaffelser og kvalitetssikring. Selskapet ble etablert i 1997 og består i dag av 30 erfarne konsulenter med universitets- eller høgskoleutdannelse som engasjeres av kunder som gjennomfører større IKTinvesteringer og av leverandører som gjennomfører store, komplekse prosjektleveranser. I tillegg har vi prosjektledelses- og rådgivningsoppdrag i en rekke større og mindre offentlige og private prosjekter. 

om oss_rund
Logo konsulentprisenÅrets konsulentselskap

 

PROMIS ble i 2012 tildelt prisen for årets konsulentselskap. Prisen tildeles på tvers av bransjer som IT, markedsføring, risikostyring, prosjektering og bedrifts- rådgivning. Abelia, «Institute of Management Consultants» og Konsulentguiden stod bak prisen. Kåringen var blant landets konsulenthus og omfattet ca. 6000 selskaper og mer enn 70 000 ansatte. I begrunnelsen ble det blant annet pekt på arbeidet PROMIS har gjort med å utvikle kontraktstandarden PS 2000 og arbeidet med å bygge opp sertifisering innen smidig prosjektgjennomføring.

 

PROMIS har sentrale roller innen utviklingen av IKT-prosjektledelse i Norge;

  • PROMIS har fagansvaret for kontraktstandarden PS2000, som er basert på iterativ systemutvikling Kontraktstandarden er utviklet med en målsetting å etablere en ”beste praksis” for gjennomføring av større IT-prosjekter. Den forvaltes av Den Norske Dataforening gjennom en faggruppe som ledes av PROMIS, som dermed også har det faglige ansvaret for standarden. Denne faggruppen er også ansvarlig for kontraktstandarder for forvaltning (vedlikehold og videreutvikling) og drift.
  • PROMIS har meget god kompetanse på smidig utvikling, og har etablert et rammeverk for smidig prosjektstyring. Basert på dette har vi sammen med Metier utviklet et sertifiseringsopplegg innen smidig utvikling (ITPP-IT Project Professional). ITPP-sertifiseringen er et faglig konsept med utgangspunkt i smidig utviklingsmetodikk som kombineres med anerkjente prosjektledelsesmetodikker, her med basis i PRINCE2®. Disse tilnærmingene kompletterer hverandre og representerer en prosjektfaglig helhet som er vel egnet for ITutviklingsprosjekter.
  • PROMIS har ledet arbeidet med å tilpasse PS 2000 til smidig utvikling, med smidig bilagssett og veileder.(se www.dataforeningen.no)

 

PROMIS har som policy at konsulentene skal sertifiseres innenfor ITPP/PRINCE2. Alle våre konsulenter har denne sertifiseringen. I tillegg er mange av våre konsulenter sertifisert innen PMP-ordningen (Project Management Professional) til Project Management Institute (PMI) eller sertifiseringsordningen til International Project Management Association (IPMA). Flere har også sertifisering/eksamen innen kvalitetssikring (TickIT). Det vises for øvrig til www.PROMIS.no.

 

PROMIS engasjeres som ledere av prosjekter eller større programmer, vi engasjeres som rådgivere og/eller kvalitetssikrere i tilknytning til prosjekter eller vi utfører operative oppgaver for eksempel i tilknytning til større anskaffelser. Vår målsetting er å tilføre kundene verdiøkning gjennom vår kompetanse, vår erfaring og vårt metodeverk som bidrar til en kontrollert gjennomføring av kundenes IKT-prosjekter.

 

PROMIS

PROMIS er et av Norges mest fremtredende fagmiljøer innen IKT- prosjektledelse, IKT- anskaffelser og kvalitetssikring.

> Bli med i vår diskusjonsgruppe på Linkedin

ITPP-Sertifisering

PROMIS og Metier tilbyr en internasjonal sertifisering innen smidig prosjektstyring.

> Påmelding Se video

PS2000

PROMIS har vært sentrale i utviklingen av PS2000- kontraktsstandarden. Standarden er også ledende innen smidig utvikling med egen versjon for dette formålet - PS2000 smidig.

> Les mer om PS2000