Elin vil jobbe hos PROMIS – hils på henne

Motiveres av dyktige folk

– Jeg er utdannet dataingeniør, og har jobbet i store leveransemiljøer siden 2004. De siste 13 årene har jeg jobbet som funksjonell arkitekt, teamleder og produkteier. Nå gleder jeg meg til å få hyggelige og kunnskapsrike kollegaer i PROMIS.

Etter at jeg var ferdig utdannet var jeg konsulent i ti år, hvor jeg jobbet i store utviklingsprosjekter både i privat og offentlig sektor. De siste fem årene har jeg jobbet med innbyggerportalen Helsenorge i Direktoratet for e-helse. Helt i starten av min yrkesaktive karriere jobbet jeg som utvikler, men har de siste 13 årene jobbet som funksjonell arkitekt, teamleder og produkteier. 

Liker den flate strukturen

– PROMIS virket på meg som et selskap med mange erfarne og dyktige folk jeg kan lære masse av. Jeg synes det er appellerende at det er relativt få ansatte, slik at strukturen er flat og beslutningsveiene korte. PROMIS har dessuten en spennende kundebase!

Jeg trives med å forstå hvilke behov kunden har, for så å være med og realisere løsninger som tilfredsstiller disse på en så effektiv måte som mulig. Jeg liker å jobbe med løsninger som er samfunnsnyttige. De siste årene har jeg jobbet innen helse, og det kjennes bra å ha bidratt til digitalisering av helsesektoren.

Motiveres av dyktige folk

Dyktige folk motiverer meg, og jeg drives av å jobbe med folk som liker å skape noe og levere løsninger sammen. Jeg liker å jobbe tverrfaglig, og lære av andre med annen bakgrunn og kunnskap enn meg selv. Det er det viktig å for meg å trives sosialt i arbeidshverdagen og med dem jeg jobber med, og det er fint å kunne slå av en prat om helt andre ting enn jobb. Samtidig må arbeidet føles meningsfylt.

Ledestjerner og familieliv

Jeg vet at jeg i PROMIS får mange hyggelige, greie og ikke minst, kunnskapsrike medarbeidere, og jeg håper å kunne utvikle meg videre både faglig og personlig. Tidligere i karrieren har jeg vært heldig og hatt dyktige kollegaer rundt meg, og det har vært noen spesielle som har vært mine ledestjerner innen ulike fagområder. Selvfølgelig er det mye å lære av kurs, blogger, nettsteder etc, men det er nok disse spesielle personene i karrieren min jeg har lært mest av. Jeg håper og tror de selv vet hvem det er. Når man har to relativt små barn går mesteparten av fritiden til å følge opp «AS Familien» – heldigvis liker jeg å være sammen med gjengen min. For øvrig elsker jeg å stå på ski (en av få som fortsatt tviholder på løs hel og telemarkski) og har i mange år drevet med sprangridning.