Jon vil jobbe i PROMIS, hils på ham

Motiveres av samarbeid med fagfolk og av å lære nye ting

Jon er utdannet både i Norge og England innen elektronikk, data og lingvistikk. Tidligere har han blant annet jobbet som utvikler i SSB og Computas, og som løsningsarkitekt i DNV, daVinci, Bouvet og Acando. 1.oktober startet han i PROMIS, også her som løsningsarkitekt.

PROMIS har et sterkt fagmiljø, erfarne medarbeidere og er et av landets beste miljøer innen prosjektledelse. Som arkitekt har jeg ofte en rolle der jeg samarbeider tett med prosjektledere. Ved å jobbe i PROMIS ser jeg muligheten til å utvikle og modne gjensidig forståelse mellom fagene arkitektur og prosjektledelse.

Jobber frem gode løsninger

Jon har opparbeidet seg god erfaring innen mange ulike felt. Han har blant annet hatt gleden av å jobbe med e-helse både regionalt og nasjonalt, og han opplever det som sterkt motiverende å legge frem analyser av hva som er mulig vei fremover, og han synes det er tilfredsstillende å bidra til å skape gode løsninger for helsepersonell og pasienter. 

– Som arkitekt er oppgaven min ofte å finne gode løsninger på tekniske og funksjonelle behov. Det handler om å manøvrere i et komplisert landskap der det ofte er mange variabler i spill, både tekniske, juridiske, organisatoriske, kommersielle og politiske. Det finnes mange måter å løse de fleste problemer på, og jobben går ut på å finne gode kompromisser mellom kryssende behov. Dette innebærer tett dialog med fagfolk (sluttbrukere) mens man hele tiden har tekniske muligheter og begrensninger som kontekst for diskusjonene.

Lærer nye sider ved livet og samfunnet

Jon jobber ofte med prosjektledere, og han er opptatt av hvordan arkitekter og prosjektledere sammen kan bidra til å lykkes med digitaliseringsprosjekter.

– Som konsulent er jeg så heldig å få jobbe tett på erfarne fagfolk i ulike bransjer, alt fra skipsingeniører, jurister i NAV, leger, sykepleiere og patologer i helsevesenet. I samværet med dem tar vi frem de gode løsningene, og jeg får gleden av å lære om nye sider ved livet og samfunnet. Mitt bidrag innebærer ofte å finne strukturene i det vi jobber med, og konkretisere disse nok til at vi kan finne en vei fremover.

Kunnskapsdeling 

Ifølge Jon er kunnskapsdeling og tverrfaglighet kjernen i all vitenskap og all utvikling, også i det meste av det vi gjør i arbeidslivet. 

– Kunnskapsdeling er jeg for! Dessuten liker jeg å snakke og fortelle om alt jeg har oppdaget, og litt til. Jeg ser frem til å diskutere erfaringer og metoder med mine nye kolleger.

Padling, kor og skiskyting

Jon har rodd siden han var liten gutt, og trives godt ved vannet. I det siste har han prøvd seg på padling, og det viste seg også å være veldig morsomt.

– Ellers har Jeg har sunget i kor siden jeg begynte i Ten Sing som 14-åring, og synger nå i Asker Kammerkor. Mye tid går også til oppfølging av barnas sportsaktiviteter som omfatter skiskyting, langrenn og padling!