Nina Braun

Nina Koppelow Braun har startet i PROMIS – hils på henne!

Nina Koppelow Braun startet i PROMIS 1. oktober. Nina har en bachelor i økonomi og ledelse fra BI og en imponerende rekke av sertifiseringer: fra prosjektledelse til IT drift, gjennom prosessforbedring og coaching. Hun valgte PROMIS etter å ha lengtet lenge etter et fagmiljø med likesinnede, hvor hun kan lære og vokse og bli enda bedre til å forstå og lede mennesker.

PROMIS tikket alle boksene

Nina kommer fra Webstep der hun jobbet i et miljø av teknologer, og som prosjektleder hadde hun et sterkt ønske om å prioritere faget.

-Jeg ville jobbe med andre som driver med det samme som meg, sier hun, og forteller at hun har jobbet i mange ulike type selskap, fra forening til børsnoterte selskap, men ønsket å jobbe i et selskap eid av ansatte selv, med større mulighet for påvirkning. PROMIS tikket alle boksene, fortsetter hun.

Jeg synes at det er helt riktig at ledelsen selv er i oppdrag!
Nina Koppelow Braun

Nina nevner andre sider i PROMIS som har tiltrukket henne, som kompetansen, den flate strukturen, og lønnsmodellen – som nærmest fjerner overheadkostnadene og gir de samme mulighetene til alle.

-Jeg motiveres av gode kolleger og et godt arbeidsmiljø, og det å ha meningsfulle arbeidsoppgaver, sier Nina, som er i oppdrag for Politiet, og trekker frem samfunnsnytten som et viktig driver i hverdagen. Også fremstår PROMIS fremstår som ujålete og lite formelt, det liker jeg! legger hun til.

Master Nina

I den rike kompetansebukett Nina kan skilte med finner vi Lean Six Sigma: Nina er såkalt Master Black Belt, noe som betyr ikke bare at hun har dyp kunnskap innen Lean og prosessforbedring, men at hun, med dette internasjonalt anerkjent kompetansebeviset, er i stand til å sertifisere andre. Kanskje blir PROMISere LEAN eksperter innen kort tid?

Men det som interesserer Nina mest av alt er hvordan vi kan få til det gode teamet – som spiller ballen sammen, lærer og produserer gode resultater. En del er svaret har hun forsøkt å finne innen coachingfeltet: hun er sertifisert både Enterprise agile coach, Psychological Safety certified coach og Gestaltcoach – og er i gang med den fireårige høyskoleutdanning i gestaltterapi, som et ytterligere dypdykk i fagfeltet.

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger gjennom samtale, eksperimenter og rollespill.

Det handler om å stole på at individer selv har svaret! Min rolle er å støtte den andre til å finne sine egne svar, på en omsorgsfull og ikke direktiv måte.
Nina Koppelow Braun

Gestaltfagets relasjonelle fokus gir Nina kompetanse til å styrke den psykologiske tryggheten i organisasjonen. Dette er særlig etterspurt i dagens organisasjoner, hvor byråkrati og silotenkning må vike for flatere strukturerer og mer agile arbeidsformer.

Med månedlige helgesamlinger har studenten lite fritid for tiden, men sysler gjerne med kreative hobbyer, litt stisykling, i tillegg til å bruke tid med familien på 5.

Vi i PROMIS gleder oss til enda rikere fagutvekslinger fremover, med Nina om bord!