PROMIS støtter Education For Life

PROMIS støtter også i år Education for life og bidrar til nyttig helseinformasjon til unge kvinner i Nepal.  I anledning kvinnedagen 8. mars  deler vi her noe informasjon om prosjektet

Les mer på http://www.educationforlifenepal.com/?p=1262