GDPR - Nytt personvernombud hos PROMIS

25. mai trådde personvernforordningen (GDPR) i kraft i EU. PROMIS ønsker å benytte anledningen til å informere om at vi tar personvern på alvor, og Dagfinn Bjørlo tiltrår i rollen som vårt personvernombud.  PROMIS ønsker med dette å sikre at vår behandling av personopplysninger skjer på en trygg måte og i henhold til gjeldende regelverk.  Dagfinn har godkjent etterutdannelse fra Datatilsynet og BI innen Personvern og GDPR, og skaffet inngående teoretisk kjennskap til regelverket. Han har også lang praktisk erfaring med systematisk håndtering av sensitive personopplysninger etter flere år i bankindustrien. 
 
Kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kandidater som ønsker å jobbe hos oss skal vite at vi tar personvern på alvor, og personopplysningene om deg er sikret på best mulig måte. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å ønske nytt regelverk velkommen. PROMIS har flere ansatte som i disse dager jobber i virksomheter med å tilrettelegge for GDPR, og det er bare å ta kontakt ved spørsmål.
 

For mer informasjon om Personvernombudets rolle, se Datatilsynets sider via lenke https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/