Vinner av Digitaliseringsprisen 2018: En suksesshistorie fra offentlig-privat samarbeid

Samtykkebasert Lånesøknad», et fellesprosjekt mellom Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen, er vinner av Digitaliseringsprisen 2018.
Ole Thomasrud i PROMIS er prosjektleder for Skatteetatens del av prosjektet og forteller stolt om arbeidet med digitalisering.
 
"Skatteetaten er en pådriver for digital samhandling mellom offentlige etater og finansnæringen, og Samtykkebasert Lånesøknad (SBL) er ett av flere pågående initiativer med stor samfunnsverdi. SBL åpner opp for at Skatteetaten kan dele informasjon om inntekt, gjeld og formue etter at lånesøkeren har gitt sitt samtykke. Løsningen gjør søknadsprosessen enklere, raskere og mer effektiv for både forbruker og bank, og bidrar også til styrket personvern. Beregnet gevinst av SBL er 6 mrd. for finanssektoren og 9 mrd. for alle involverte over 10 år.
Alle partene har egne prosjekter som samarbeider på tvers, og samtlige parter har jobbet hardt for å utvikle løsninger og prosesser som skal gi gode brukeropplevelser. Da er det ekstra morsomt å bli belønnet med å være vinner av Digitaliseringsprisen 2018"