Med nye øyne på kontraktsinngåelser?

PROMIS stiller med 2 foredragsholdere på IT kontraktsdagen 4. september.  Meld deg på og hør mer om Avtalebehov grunnet GDPR og Ny fleksibel utviklingsavtale. For program og påmelding se her: https://event.dnd.no/kontrakter/program-2018/

GDPR og avtalebehov i en stor etat: Skatteetatens behov for nye/endrede avtaler grunnet GDPR generelt, og databehandleravtaler spesielt

Nina Elise Jørgensen er prosjektleder for prosjekt personvernforordningen i Skatteetaten. Jørgensen har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter grunnet regelendring ved innføring av nye lover/forskrifter.

Med seg har hun jurist Kristin Lyng fra Skatteetaten som er delprosjektleder i prosjektet med ansvar for databehandleravtaler. Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredraget vil de fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen, om metodikk og fremgangsmåte og ikke minst om den nye malen for databehandleravtale som Skatteetaten har utarbeidet og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere

Ny DND-kontraktsstandard: Fleksibel utviklingsavtale

Trine Vabog er senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og Jørgen Petersen er administrerende direktør i PROMIS.