GDPR - Nytt personvernombud hos PROMIS

25. mai trådde personvernforordningen (GDPR) i kraft i EU. PROMIS ønsker å benytte anledningen til å informere om at vi tar personvern på alvor, og Dagfinn Bjørlo tiltrår i rollen som vårt personvernombud.  PROMIS ønsker med dette å sikre at vår behandling av personopplysninger skjer på en trygg måte og i henhold til gjeldende regelverk.  Dagfinn har godkjent etterutdannelse fra Datatilsynet og BI innen Personvern og GDPR, og skaffet inngående teoretisk kjennskap til regelverket. Han har også lang praktisk erfaring med systematisk håndtering av sensitive personopplysninger etter flere år i bankindustrien. 
 
Kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kandidater som ønsker å jobbe hos oss skal vite at vi tar personvern på alvor, og personopplysningene om deg er sikret på best mulig måte. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å ønske nytt regelverk velkommen. PROMIS har flere ansatte som i disse dager jobber i virksomheter med å tilrettelegge for GDPR, og det er bare å ta kontakt ved spørsmål.
 

For mer informasjon om Personvernombudets rolle, se Datatilsynets sider via lenke https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/

Med oppbrettede ermer i GDPR-våronna

Skatteetatens forberedelser til GDPR generelt, og databehandleravtaler spesielt

 

Spennende foredrag 23. mai og høyst relevant bare dager før GDPR trer i kraft i EU, og mens både offentlige og private aktører jobber på.

Nina Elise Jørgensen fra PROMIS er prosjektleder for prosjekt personvernforordningen i Skatteetaten. Jørgensen har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter grunnet regelendring ved innføring av nye lover/forskrifter.

Med seg har hun jurist Kristin Lyng som er delprosjektleder i prosjektet med ansvar for databehandleravtaler. Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredraget vil de fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen, om metodikk og fremgangsmåte og ikke minst om den nye malen for databehandleravtale som Skatteetaten har utarbeidet og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere.

 

Meld deg på via http://pmi-no.org/meetinginfo.php?id=138  

ITPP-kurs 14 mars - meld deg på!

Jobber du i smidige prosjekter og vil lære mer?
Synes du smidig er bra, men strever med å gjennomføre det i praksis?
Synes du smidig mangler svar på hvordan du skal gjøre oppgaven som prosjektleder?

Da anbefaler vi sertfiseringskurset ITPP.

Første del vil være en sertfisering i prosjektmetodikken Prince2, for de som ikke har det fra før av. I del 2 lærer man hvordan man bruker Prince2 sammen med smidige prosjektgjennomføring, for å sikre at man gjennomfører prosjekter og planlegger leveranser som gir størst effekt og tidlig nytteverdi for organisasjonen. Del 2 avsluttes med en ITPP sertifisering. For de som har tatt Prince 2 allerede kan man starte rett på del 2.

Kursholderne har lang erfaring med bruk av smidige metoder i egne prosjekter og vil dele av egne erfaring samt motivere for gode diskusjoner mellom kursdeltakeren.

Kurset passer for både prosjektledere, produkteiere, testledere, scrum mastere, medlemmer av styringgupper og andre med interesse for å lære mer om hvordan man styrer, prioriterer og gjennomfører prosjekter basert på en smidig arbeidsmetode.

Les mer her: https://www.smidigeprosjekter.no/

Lederskap i smidig verden - henger lederne med?

Smidig arbeidsform krever at organisasjonen gjør grunnleggende endringer i sin måte å organisere og lede virksomheten på. Vellykket smidig implementering krever tverrfaglige ledere som tar et helhetlig ende-til-ende-ansvar. Ingrid Wiig, Annette Ommundsen og Arnfinn Flo er en del av faggruppen for eierstyring i PROMIS og har skrevet en artikkel om temaet som du finner på digi.no her.