Trine vil jobbe hos PROMIS - hils på henne

Portrett av smilende kvinne med briller

 

Raskt inn i kundens behov

– Jeg liker å jobbe med nye bransjer og organisasjoner, og lære deres forretning å kjenne. Som konsulent synes jeg det er viktig å sette meg raskt inn i kundens behov og prosjektets formål, og gå i dybden der det er behov for dette. Både for å bli effektiv, men også for å oppnå tillit hos ulike aktører man må forholde seg til som prosjektleder.

Liker oversikten og miljøet i små selskaper

Jeg er opprinnelig utdannet elektroingeniør, men havnet i IT-bransjen etter studiene. Etter å ha jobbet et par år, jobbet og studerte jeg noen år i Belgia innen helse-IT og forskning. De siste ti årene har jeg jobbet innen e-helse, telecom og kraftbransjen, som leverandør og som konsulent. Jeg liker den varierte arbeidshverdagen jeg får som konsulent. Jeg trives godt i små selskaper, og jeg liker oversikten og miljøet det medfølger. Da får man muligheten til å sparre med ulike folk, lære mer om ulike fagområder og samtidig bidra med sin egen kunnskap og erfaring.

Mulighet for nettverksbygging

 

– Valget mitt falt på PROMIS fordi det er et konsulentselskap med et sterkt og anerkjent fagmiljø. Siden de har et miljø av prosjektledere med lang erfaring og seniorkompetanse, ligger grunnlaget til rette for å lære rendyrket prosjektledelse, og samtidig bidra med min egen opparbeidede kompetanse.

 

Jeg liker også at PROMIS ikke er for stort. Med et tettere miljø får man bedre oversikt over både folk og kompetanseområder, og det er lettere å bli kjent med de andre, samt utnytte det faglige nettverket.

Noe av det jeg liker best med prosjektledelse, er at jeg får muligheten til å bruke mye av det jeg har lært tidligere. Forskjellige roller innen IT har gitt meg verdifull erfaring og ulike perspektiver, som jeg kan dra nytte av som prosjektleder. Som prosjektleder liker jeg utfordringer, både prosjektmessig og faglig. Jeg er en problemløser med fokus på å skape god dialog, slik at vi kan fatte beslutninger og organisere arbeidet så smidig som mulig.

Gamle kunster

I neste oppdrag skal jeg fortsette å jobbe med Statnett, en kunde jeg har vært hos tidligere. Det blir fint å jobbe med de samme områdene og fagmiljøene som jeg kjenner fra før, og så synes jeg det er spennende å jobbe med kraftbransjen siden jeg av bakgrunn er elektroingeniør. Det skjer mye i kraftbransjen, og det er et økt samarbeid på europeisk og nordisk nivå. Det blir gøy å følge utviklingen, og jeg ser frem til å bistå Statnett i deres arbeid på nordisk nivå.

Fra Statnett til fotballklubb

På fritiden liker jeg å tilbringe tiden med venner og familie. Med tre aktive barn i alderen 10-15 år, går mye av tiden til å følge opp deres aktiviteter. Utover dette liker jeg å engasjere meg i lokalmiljøet og i idrettslaget. Jeg har fartstid fra styrearbeid både i barnehage, i skiklubben og ishockeylaget. I vår ble jeg styreleder for den lokale fotballklubben. Om noen måneder slår vi oss sammen med naboklubben, og det er artig å se hvordan jeg kan bruke bakgrunnen min og prosjektlederkompetansen til å bidra til en mest mulig smidig sammenslåing.

 


Vil du også jobbe hos PROMIS?
Kontakt Arnfinn på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring tlf 934 96 747.

Bidrar til verdiskapning, digitalisering og utvikling

Ole Thomasrud fra PROMIS

 

Ole Thomasrud er seniorkonsulent hos PROMIS, og det er flere grunner til at han trives så godt i konsulentrollen. En av hovedgrunnene er at PROMIS gir han sjansen til å ha en viktig rolle i digitaliseringen av Norge.

- Jeg får oppleve innsiden av flere virksomheter, og blir derfor godt kjent med mange forskjellige arbeidsplasser, mennesker og kulturer. Som konsulent får jeg et innblikk i ulike bransjers utfordringer, og det er både spennende og utviklende å kunne lære nye bransjer å kjenne, og bidra til verdiskapning. Oppdragene er varierte, og jeg har vært innom alt fra kraftbransjen, shippingbransjen, finansnæringen og nå er jeg i direktoratet for e-helse. Det er moro å skape nye prosjekt-team, og lykkes sammen, legger han til.

Moderniseringen av Norge

PROMIS har et godt renomè og et solid fotfeste hos de store etatene. Dette fører til viktige oppdrag med en tydelig verdi og samfunnsnytte. Thomasrud synes det er givende å jobbe med prosjekter der han kan gjøre en forskjell for samfunnet.

- De to siste årene jobbet jeg i skatteetaten med prosjekter som forbedrer digital samhandling mellom offentlige etater og finansnæringen. Blant annet var jeg prosjektleder for Skatteetatens del av prosjektet Samtykkebasert lånesøknad, som gjør lånesøknadsprosessen enklere og raskere for både bruker og bank. Den nye løsningen førte til at vi vant digitaliseringsprisen i 2018, forteller han. - Nå er jeg konsulent ved direktoratet for e-helse, og jobber med digitalisering av helsesektoren. Vi bidrar til moderniseringen av Norge.

Brukeren i fokus

Mange er i dag bevisst på digitaliseringen, og teknologiske løsninger tar stadig større plass i hverdagen vår. Men mange setter likhetstegn mellom digitalisering og en ny IT-løsning. Ifølge Thomasrud legges det ikke nok vekt på alle elementene rundt. Hvordan endrer interaksjonene og prosessene seg for kunden. Hva betyr digitaliseringen for de ansatte?

- Digitalisering handler ikke bare om en ny IT-løsning. Det er viktig å sette brukeren i sentrum, og det betyr å fokus på hele brukerreisen til brukere av de nye løsningene, forklarer Thomasrud.

Akkurat nå jobber Thomasrud som rådgiver, og bidrar til å etablere en god forvaltning av nye produkter. Han sørger for at løsningene blir vedlikeholdt og brukerne blir håndtert på en god måte, etter at prosjektene er avsluttet.

- Løsningene må leve videre, og det betyr kontinuerlig oppfølging og videreutvikling, sier han.

 

 

Muligheter, frihet og verdi

Som konsulent i PROMIS er man mye ute hos kunder, og derfor setter Thomasrud ekstra stor pris på det gode miljøet, friheten og følelsen av anerkjennelse for arbeidet han gjør.

- Det er fint å ha gode kollegaer man kan sparre med og diskutere ulike utfordringer. Dette gir både verdi for kundene og til samfunnet, men også verdi til PROMIS, understreker han.

Siden PROMIS er ansatteid synes Thomasrud det er motiverende å kunne bidra til verdi til selskapet, og få muligheten til å påvirke selskapets retning og utvikling. Og som et av de første selskapene som tilpasset prosjektstyring til smidig-metodikk, har de ansatte høy kompetanse innen moderne prosjektledelse.

- Og så er det svært gode lønnsbetingelser. Som et ansatteid selskap går overskuddet til de ansatte, legger han til.

 

Kvinner i PROMIS – Anne-Kathrine Pihlfeldt

 

Sterkt faglig miljø, varierte arbeidsoppgaver og godt samhold

Kvinner trekkes mot PROMIS. En ettertraktet arbeidsplass der det legges stor vekt på faglig utvikling, prosjekter som skaper verdi, og et hyggelig, ujålete miljø.

Da Anne-Kathrine Pihlfeldt begynte i PROMIS i 2010, hadde hun fulgt med på dem siden de startet for 20 år siden. Hun synes de gjorde seg bemerket i det faglige miljøet, og det var derfor et naturlig valg for henne.

 

- Og så kjente jeg mange som jobbet der, jeg visste at det var et sterkt, faglig miljø som tiltrakk seg flinke folk. De som jobber der er opptatt av de samme tingene som meg, og jeg liker den flate organisasjonsmodellen. Her er det ingen spisse albuer - alle har fokus på jobben og resultatene vi skaper for både kundene våre og for PROMIS, sier hun.

 

Variert hverdag

Anne-Kathrine liker spesielt godt den varierte arbeidshverdagen konsulentrollen gir. Hun har sett bransjen fra flere sider, og hun berømmer PROMIS for evnen til å kombinere spennende oppdrag med faglig tilhørighet internt.

- Som konsulent får jeg komme ut til ulike bedrifter og se innsiden av mange forskjellige virksomheter. Jeg møter dyktige folk, og det er givende å se verdien og resultatene vi skaper sammen. Det er viktig å lære ute i oppdragene, og hos PROMIS har det hele tiden vært en trygg og god tilførsel av oppdrag. Samtidig er det en fin og faglig tilhørighet innad i PROMIS. Den kombinasjonen er unik i bransjen, sier Anne-Kathrine.


Damer man blir glad i

Anne-Kathrine synes det er fint å være kvinne i PROMIS, og siden det stadig blir flere kvinner i selskapet, skapes det en positiv smitteeffekt. Flere kvinner tiltrekker seg enda flere kvinner.

- Vi har et godt nettverk, og her er det damer man blir glad i. Vi har det hyggelig sammen, og vi kommuniserer bra, både kvinner og menn. Det gode og likeverdige miljøet signaliserer at dette er et godt sted å jobbe, sier hun.

Godt miljø

Det er flere grunner til at miljøet i PROMIS er så bra, De har ofte interne fagmøter, slik at de ansatte kan holde seg oppdatert og videreutvikle seg. En gang i måneden har de allmøte med faglig påfyll, og det settes av tid til arbeidsgrupper som jobber med konkrete oppgaver. En fast, årlig PROMIS-tur er også med på å underbygge det gode miljøet.

 


Vil du også jobbe hos PROMIS?
Kontakt Arnfinn på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring tlf 934 96 747 nå.


 

 

Kvinner i PROMIS – Ingrid Wiig

KVINNER I PROMIS: Ingrid Wiig

 

- Vi lykkes i prosjekter ved at vi jobber med nærhet til kunde, profesjonalitet og fleksibilitet - og ikke noe dill. Det liker kanskje vi damer ekstra godt.

PROMIS er en ettertraktet arbeidsplass, og særlig for kvinner. Ingrid Wiig tror det blant annet skyldes et sterkt faglig miljø, godt samarbeid i alle ledd, og en teori om at dyktige kvinner tiltrekker seg andre dyktige kvinner.

Spennende prosjekter og en sterk faglig profil var det som trakk Ingrid Wiig til PROMIS. Hun er IKTprosjektleder, og har sammen med mange andre kvinner blitt en del av det profesjonelle fagmiljøet i PROMIS.

- Jeg kjente til PROMIS siden de har et sterkt faglig engasjement og er opptatt av smidig arbeidsmetode, som jeg selv brenner for. Og så kjente jeg mange tidligere, flinke kollegaer som jobbet der. Gjennom tydelig fokus på gode arbeidsmetoder, men også en jordnær og uhyre praktisk tilnærming til store komplekse problemstillinger, har PROMIS trukket til seg flinke kvinner og menn, sier Wiig.

Viktige verdier

PROMIS har mange kvinnelige prosjektledere, og det er tydelig at de har et godt renommé blant kvinner. Selv mener Wiig at flinke damer tiltrekker seg andre flinke damer, samt at gutta deres også er flinke. Hun liker godt å jobbe i et firma der faglig dyktighet er det som teller. I tillegg er de mer feminine verdiene en sentral del av PROMIS.

- Vi tror at prosjekter lykkes gjennom godt samarbeid i alle ledd, tverrfaglige team med felles mål, og ønske om å ta ut det beste i alle. Omtrent det samme som gjelder i en familie, sier Wiig.

Selv bruker Wiig Smidig og Lean arbeidsmetoder og teknikker.

- Men det brukes på en måte som gjør at vi kommer i mål. Ikke for å være smidig, legger hun til.

Utvikling, kompetanse og påfyll

Wiig er opptatt av kompetanseutvikling, noe det legges mye vekt på i PROMIS. Gjennom spennende oppdrag og deltagelse i det faglige arbeidet holder hun seg oppdatert på prosjektlederfaget.

- PROMIS legger til rette for utvikling ved å skaffe gode oppdrag, og de har interessante, interne prosjekter. Og så har vi fokus på faglig påfyll i alle sammenhenger vi møtes, som f.eks allmøter og på turer.

Wiig holder seg også oppdatert ved å følge med på smidig-blogger, og hun leser digi.no hver dag.

- Jeg må klare å følge med når "ungdommen" prater. Og siden jeg jobber med utviklingsprosjekter, og må klare å diskutere med utviklerne, må jeg følge litt med på det området også.

Godt miljø – gode venner

Som prosjektleder er Wiig mye ute hos kunder, og hun berømmer PROMIS for de attraktive oppdragene som dukker opp. Nå får hun sjansen til å jobbe med spennende prosjekter, brukt sin erfaring med smidig utvikling, og ikke minst testet ut dette videre i samarbeid med kunder som har store og viktige prosjekter for samfunnet. Det gode, kollegiale miljøet er en stor bonus.

- Det er et veldig godt miljø i PROMIS, både faglig og sosialt. Alle kjenner alle og kollegaene mine kunne like gjerne vært venner – noe de ofte også er. Her er det rett og slett godt å være.

 


Vil du også jobbe hos PROMIS?
Kontakt Arnfinn på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring tlf 934 96 747 nå.


 

 

Torstein vil jobbe hos PROMIS – hils på han

 

Fra DNB til konsulentbransjen

Jeg er utdannet sivilingeniør innen Informasjonsteknologi fra NTNU, med spesialisering i systemering. Etter 15 år i DNB gikk jeg over i konsulentbransjen, og etter fem år hos Bouvet ønsket jeg å prøve noe nytt.

Fem personer og en kaffetrakter

Prosjektledelse har alltid interessert meg siden prosjektet som arbeidsform har vist sine fordeler gjennom lange tider. Det er utrolig hva fem dyktige personer og en kaffetrakter kan utrette når de frigjøres fra sine vanlige oppgaver. Det gjør det enklere å være prosjektleder på ITK-prosjekter når man har en god forståelse for IT-arkitektur, og fagområdet som sådan har alltid interessert meg.

 

– Jeg ønsker å jobbe i et selskap med en bevisst holdning til å motivere sine ansatte til å holde seg faglig oppdatert. PROMIS er kjent for å ha et sterkt fagmiljø, og er godt kjent i bransjen for å levere dyktige konsulenter til styring og oppfølging av IKT-prosjekter.

 

Jeg drives av å få til ting, og lykkes. Jeg gir ikke opp ved første motstand. Jeg ønsker å jobbe sammen med andre dyktige mennesker, og dele erfaringer slik at vi alle blir bedre.

Klatreinstruktør

Jeg driver med klatring og er klatreinstruktør. Med to små barn har det blitt litt mindre klatring enn ønskelig de siste årene, men nå som barna har blitt litt større håper jeg at det åpner seg muligheter igjen.

 


Vil du også jobbe hos PROMIS?
Kontakt Arnfinn på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring tlf 934 96 747.