HIT-seminar 2. februar

Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap

IT-prosjekter som har god nyttestyring (identifikasjon, styring og realisering av kvantitative og kvalitative gevinster) kombinert med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold lykkes bedre og hyppigere enn andre IT-prosjekter. Å innføre og gjennomføre disse prosessene er imidlertid ikke alltid lett. Ikke minst krever det en kompetent og involvert kunde, god prosjektledelse, vilje og evne til å endre arbeidsprosesser og gode testrutiner. I dette seminaret vil vi få høre fra organisasjoner som har innført nyttestyring i kombinasjon med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold.

Du finner mer informasjon samt mulighet for gratis registrering her.

Seminaret arrangeres av HIT - Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring. HIT er et nettverket som består av IT-firma, rådgivningsfirma, utdannelsesinstitusjoner, offentlige aktører og IT-kunder med interesse for IT-styring og ledelse.

 

Skytjenesteavtale lansert

Dataforeningen har lansert ny kontraktsstandard for skybaserte tjenester. Utarbeidelse av kontraktsstandarden ble påbegynt høsten 2015 og har pågått frem til høsten 2016 med lansering i desember 2016. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe med PROMIS AS ved Jørgen Petersen som leder og med Inger Røst, PROMIS AS og Thor Beke og Espen Bakjord, Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek som deltagere.

Formålet med avtalen er (sitat fra veiledningen):

"Formålet med skytjenesteavtalen er å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.  Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for en kontrakt hvor kunder ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som ellers inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling."

PROMIS har siden 90-tallet vært en pådriver i utviklingen av kontraktsstandardene i PS2000-familien, og vi er glade for å kunne utvide kontraktsfamilien med en avtale for skytjenester.

For mer informasjon om avtalen, se Dataforeningens sider her.

ITPP Online

PROMIS har sammen med Metier utviklet sertifiseringsordningen IT Project Professional (ITPP) basert på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. Sertifiseringsordningen består av en kombinasjon av e-læringskurs og samlinger og leder frem til en ITPP-sertifisering med avsluttende eksamen.

Alle har dog ikke mulighet til å sette av dager til samlinger. Disse har mulighet til å gjennomføre ITPP som ren e-læring og selvstudie. Ordningen er tilgjengelig på engelsk. Les mer om selvstudiet på ITPP sine sider http://www.agileitprojects.com/

PROSJEKT 2016 – I SKVISEN MELLOM OPP OG NEDTUR

PROMIS har i en årrekke vært sterkt engasjert i planleggingen og gjennomføringen av den årlige konferansen PROSJEKT-20xx. I år er intet unntak. Vi har gjennom vårt engasjement i Dataforeningen sittet i både programkomiteen og styringskomiteen for konferansen. Det er rigget et spennende program for årets konferanse.

Gå ikke glipp av:

  • Statsråd Storvik-Olsen snakke om nøkkelen til suksess i samferdselspolitikken
  • Direktør Steffen Sutorius snakke om hvordan han tenker at Difi skal bidra til at digitalisering i offentlig sektor skal gå raskere
  • Direktør Christine Bergland snakke om direktoratet for E-helse skal være en pådriver for gode e-helseløsninger i Norge
  • Landslagstrener Alexander Stöckl fortelle om endringsvilje og endringsdyktighet som oppskrift til å bringe Norge til verdens beste hoppnasjon

Det er selvsagt mange andre interessante foredragsholdere i tillegg til disse i programmet.

Konferansen er i år lagt til Radisson BLU Scandinavia, Oslo, 9. november. Sjekk programmet og meld deg på via Prosjekt 2016 sine sider her.

Nettverksmøte kvelden før

Vi varmer opp kvelden før med et nettverksmøte i regi av Dataforeningen, også på Radisson BLU Scandinavia. Her vil blant annet PROMIS-konsulentene Annette Ommundsen og Kjetil Strand svare på spørsmålet: Hva skal til for å gjøre prosjektlederen til en dugelig endringsagent?

Påmelding til nettverksmøtet kan gjøres på Dataforeningens sider her.

Suksessfaktor #1: Nyttestyring underveis

IT-prosjekter er ikke lenger hva de var. Med hyppige leveranser til produksjon har det åpnet seg helt nye muligheter for å ta inn over seg erfaringer underveis i prosjektløpet, og justere planer og prioriteringer basert på det man lærer om brukernes atferd, i hvilken grad leveransene treffer behovene, og hvordan de bidrar til måloppnåelse. Endringer i krav, leveranseplaner, design og prioriteringer blir ikke lenger sett på som trusler mot prosjektet, men som muligheter. “Ønsk endringer velkommen!”[1] er et smidig mantra som har vært kjent i over 15 år, men først helt i det siste har det blitt stuerent å snakke på denne måten i prosjektverden.

Kontinuerlig forretningsmessig forankring er et grunnleggende prinsipp i PRINCE2®. Dette kan tolkes som at prosjektene skal tilpasse seg erfaringene underveis på en dynamisk måte, hele tiden ut fra hva som gir best nytte-effekter. Det gis imidlertid lite verktøy og veiledning om hvordan dette skal oppnås, bortsett fra å utnytte Business Caset underveis som en mekanisme for å bedømme om prosjektet stadig har livets rett.

Prinsippet om kontinuerlig forretningsmessig forankring og temaet med Business Case har gitt PRINCE2® et forsprang på “storebroren” PMI og deres prosjektplattform PMBOK og sertifiseringen PMP®. Hos PMI har “jerntriangelet” mellom kostnader, tid og omfang vært det dominerende perspektivet, og det har vært liten plass for å drøfte optimalisering av nytte-produksjon og hvordan dette kan føre til endringer og omprioriteringer underveis i prosjektet. Inntil i år.