PROMIS runder 20 år

Studer fortiden hvis du vil spå om fremtiden, sa Konfucius. Et litt spesielt navn, Konfucius, og ikke et navn en rådgiver ville valgt i dag. Navnet PROMIS, er det litt pretensiøst? Kanskje, hvis det leses som engelske ’promise’, men historien bak navnet er «PROject Management Information Systems». Tilbake til Konfucius; har vi lært noe på disse 20 årene? Vi startet i 1997 med stor aktivitet og oppturer fulgte frem til årtusenskiftet da vi lanserte PS2000, kontraktstyring inn i neste årtusen! Og nå i 2017 omfatter kontraktsporteføljen også Skytjenesteavtalen, PS2000 SOL og PS2000 Smidig. Utviklingen innen IT-prosjektlederfaget har vært enorm og vi bidrar med erfaring og kompetanse bl.a. gjennom vår ITPP-sertifisering (IT Project Professional). Kontinuerlig læring er og blir en del av PROMIS!

Å spå om fremtiden er ikke lett, men trendforskerne er enige om at den teknologiske utviklingen vil akselerere, at vi går mot nye løsninger i delingsøkonomien og at offentlig sektor vil fortsette å forenkle og forbedre løsninger og tjenester. Vi spår at PROMIS med våre nå 40 medarbeidere fortsatt vil være en viktig part i denne utviklingen – med enda flere, motiverte medarbeidere som har lyst til å bli med på fortsettelsen.

Hyggelig markering!

Sammen med gode venner og samarbeidspartnere markerte vi 20-årsjubileumet med en sosial og faglig tour de force på MESH i Oslo.

God mat og drikke, hyggelig selskap og interessante foredrag av Eivind Kloster-Jensen, Ingrid Wiig, Sjur Dagestad og Børge Lund gjorde dette til en kveld vi ikke glemmer så lett. Takk til alle gjester og fordragsholdere. Bilder og mer infomasjon kan du finne på vår Facebook-profil.

Vil du være med oss på reisen videre? Vi er alltid på jakt etter dyktige kollegaer. Se http://www.promis.no/index.php/en/karriere for mer informasjon.

 

Skytjenesteavtale skaper engasjement

Dataforeningen lanserte ny kontraktsstandard for skybaserte tjenester i desember 2016. Avtalen har skapt engasjement og diskusjon. PROMIS deltar i flere fora i tiden som kommer, der blant annet skytjenesteavtalen vil være tema.

23. mars arrangerer Dataforeningen seminaret «Naiv eller paranoid? Hvordan unngå en mislykket tjenesteutsetting?» Seminaret setter fokus på tjenestestyring i standardavtalene for driftstjenester, «sikkerhetsnettet» som allerede er der, og hva du må inkludere i bilagene til avtalen. Adm. dir. i PROMIS Jørgen Petersen holder foredrag om Dataforeningens nye standardavtale for skytjenester. Foredraget tar blant annet for seg hvordan skytjenesteavtalen regulerer tjenestestyring og leverandørstyring, herunder hvilke krav du kan stille til tjenestestyring, blant annet i forhold til en driftsavtale. Informasjon om seminaret finnes her.

24. mars arrangerer Dataforeningen en uformell 2-timers frokostsamling - «Fredag morgen». Seminaret er gratis, og tema denne gang er skytjenesteavtalen.

«Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører».

Med utgangspunkt i en kronikk fra partnerne i Føyen Torkildsen og tilsvar fra Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter (se lenker til disse på Dataforeningens side morgenseminaret) diskuteres blant annet hvorvidt avtalen «innebærer en ukontrollerbar risiko for leverandør/systemintegrator». Informasjon om seminaret og registrering finnes her.

3. april stiller Jørgen Petersen hos Norsk Forening for Jus & EDB (NFJE) for å presentere skytjenesteavtalen for NFJE sine medlemmer. Norsk Forening for Jus & EDB (NFJE) arrangerer månedlige fagmøter for sine medlemmer og andre interesserte.

Mer informasjon om skytjenesteavtalen finnes på Dataforeningens sider.

PROMIS støtter Education for life

PROMIS støtter bygging av 11 skolebiblioteker i Nepal

2016 var et godt år for PROMIS og PROMIS Qualify, og det var stor enighet blant de ansatte om at vi ønsket å bruke deler av overskuddet på å støtte et godt formål.

Etter evaluering av flere ulike prosjekter, ble Education for life og deres arbeid med å etablere skolebiblioteker i Nepal valgt. Vi har blitt enige om å støtte oppbygging av biblioteker i Gorkhaprovinsen som var nær episenteret og derfor hardt rammet av jordskjelvet i 2015.

HIT-seminar 2. februar

Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap

IT-prosjekter som har god nyttestyring (identifikasjon, styring og realisering av kvantitative og kvalitative gevinster) kombinert med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold lykkes bedre og hyppigere enn andre IT-prosjekter. Å innføre og gjennomføre disse prosessene er imidlertid ikke alltid lett. Ikke minst krever det en kompetent og involvert kunde, god prosjektledelse, vilje og evne til å endre arbeidsprosesser og gode testrutiner. I dette seminaret vil vi få høre fra organisasjoner som har innført nyttestyring i kombinasjon med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold.

Du finner mer informasjon samt mulighet for gratis registrering her.

Seminaret arrangeres av HIT - Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring. HIT er et nettverket som består av IT-firma, rådgivningsfirma, utdannelsesinstitusjoner, offentlige aktører og IT-kunder med interesse for IT-styring og ledelse.

 

Skytjenesteavtale lansert

Dataforeningen har lansert ny kontraktsstandard for skybaserte tjenester. Utarbeidelse av kontraktsstandarden ble påbegynt høsten 2015 og har pågått frem til høsten 2016 med lansering i desember 2016. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe med PROMIS AS ved Jørgen Petersen som leder og med Inger Røst, PROMIS AS og Thor Beke og Espen Bakjord, Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek som deltagere.

Formålet med avtalen er (sitat fra veiledningen):

"Formålet med skytjenesteavtalen er å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.  Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for en kontrakt hvor kunder ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som ellers inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling."

PROMIS har siden 90-tallet vært en pådriver i utviklingen av kontraktsstandardene i PS2000-familien, og vi er glade for å kunne utvide kontraktsfamilien med en avtale for skytjenester.

For mer informasjon om avtalen, se Dataforeningens sider her.