Nyttestyring

PROMIS har inngående kompetanse på nyttstyring og er aktiv deltager i HIT-nettverket. Vi er sentral deltaker i HIT-nettverket og bidrar spesielt med vår kompetanse innen nyttestyring og tar frem praktisk metodikk og verktøy til støtte for dette - som for eksempel «Verdimatrise».

For mer informasjon om HIT-nettverket se her. http://hitledelse.com/

Det er ikke tilstrekkelig at et IT-prosjekt leveres til avtalt tid, kostnad og med spesifisert funksjonalitet. Sannsynligheten for å lykkes minst dobles dersom prosjektet har gode rutiner for nyttestyring, viser undersøkelser i regi av HIT-nettverket. Les mer i spennende intervju med Magne Jørgensen her: http://www.effektivvelferd.no/offentlig-sektor/suksessfulle-it-prosjekt-leverer-god-nytte

Høres det interessant ut å jobbe med nyttestyring? Vi er alltid på jakt etter dyktige kollegaer. Les mer om mulighetene her.

Randi Thomsen begynner i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
Jeg ønsker å være en del av et sterkt faglig miljø innen prosjekt- og programledelse. Jeg har tidligere jobbet tre år i PROMIS og vet hva jeg kan forvente meg og ekstra spennende er det at selskapet har vokst med enda flere dyktige medarbeidere. PROMIS har mange gode rammeavtaler som gir mulighet for spennende oppdrag.

Hva er bakgrunnen din?
Jeg har utdannelse fra USA , Management Information Systems, tilsvarende en Siv øk tittel. Har tidligere jobbet i Avenir, Skatteetaten og senest DSS som prosjektleder av store og små prosjekter, rådgiver og leder på ulike nivåer.

Hva er dine forventinger?
Jeg gleder meg til å jobbe sammen med gamle og nye kollegaer. Jeg har forventning til et sterkt og sosialt fagmiljø med gode diskusjoner og berikende samvær. Utfordrende oppdrag er en viktig trivselsfaktor som jeg vet jeg kan få i PROMIS.

Leselyst og kunnskapsdeling for skolebarn og lærere i Nepal

PROMIS bidrar til leselyst og kunnskapsdeling for skolebarn og lærere i Nepal

PROMIS har støttet Education for life og bidratt til etablering av skolebibliotek på 12 skoler i Nepal. Dette er skoler som var hardt rammet etter jordskjelvet. Det er innkjøpt bøker og møbler slik at skolebarn og lærere kan ha tilgang til gode oppslagsverk og lærebøker. Femte trinn i samarbeidet er nå fulført, og det gjenstår nå kun en skole før prosjektet er ferdig.

EFL 001

Du kan lese mer om prosjektet her: http://www.educationforlifenepal.com/?p=1180

PROMIS runder 20 år

Studer fortiden hvis du vil spå om fremtiden, sa Konfucius. Et litt spesielt navn, Konfucius, og ikke et navn en rådgiver ville valgt i dag. Navnet PROMIS, er det litt pretensiøst? Kanskje, hvis det leses som engelske ’promise’, men historien bak navnet er «PROject Management Information Systems». Tilbake til Konfucius; har vi lært noe på disse 20 årene? Vi startet i 1997 med stor aktivitet og oppturer fulgte frem til årtusenskiftet da vi lanserte PS2000, kontraktstyring inn i neste årtusen! Og nå i 2017 omfatter kontraktsporteføljen også Skytjenesteavtalen, PS2000 SOL og PS2000 Smidig. Utviklingen innen IT-prosjektlederfaget har vært enorm og vi bidrar med erfaring og kompetanse bl.a. gjennom vår ITPP-sertifisering (IT Project Professional). Kontinuerlig læring er og blir en del av PROMIS!

Å spå om fremtiden er ikke lett, men trendforskerne er enige om at den teknologiske utviklingen vil akselerere, at vi går mot nye løsninger i delingsøkonomien og at offentlig sektor vil fortsette å forenkle og forbedre løsninger og tjenester. Vi spår at PROMIS med våre nå 40 medarbeidere fortsatt vil være en viktig part i denne utviklingen – med enda flere, motiverte medarbeidere som har lyst til å bli med på fortsettelsen.

Hyggelig markering!

Sammen med gode venner og samarbeidspartnere markerte vi 20-årsjubileumet med en sosial og faglig tour de force på MESH i Oslo.

God mat og drikke, hyggelig selskap og interessante foredrag av Eivind Kloster-Jensen, Ingrid Wiig, Sjur Dagestad og Børge Lund gjorde dette til en kveld vi ikke glemmer så lett. Takk til alle gjester og fordragsholdere. Bilder og mer infomasjon kan du finne på vår Facebook-profil.

Vil du være med oss på reisen videre? Vi er alltid på jakt etter dyktige kollegaer. Se http://www.promis.no/index.php/en/karriere for mer informasjon.

 

Skytjenesteavtale skaper engasjement

Dataforeningen lanserte ny kontraktsstandard for skybaserte tjenester i desember 2016. Avtalen har skapt engasjement og diskusjon. PROMIS deltar i flere fora i tiden som kommer, der blant annet skytjenesteavtalen vil være tema.

23. mars arrangerer Dataforeningen seminaret «Naiv eller paranoid? Hvordan unngå en mislykket tjenesteutsetting?» Seminaret setter fokus på tjenestestyring i standardavtalene for driftstjenester, «sikkerhetsnettet» som allerede er der, og hva du må inkludere i bilagene til avtalen. Adm. dir. i PROMIS Jørgen Petersen holder foredrag om Dataforeningens nye standardavtale for skytjenester. Foredraget tar blant annet for seg hvordan skytjenesteavtalen regulerer tjenestestyring og leverandørstyring, herunder hvilke krav du kan stille til tjenestestyring, blant annet i forhold til en driftsavtale. Informasjon om seminaret finnes her.

24. mars arrangerer Dataforeningen en uformell 2-timers frokostsamling - «Fredag morgen». Seminaret er gratis, og tema denne gang er skytjenesteavtalen.

«Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører».

Med utgangspunkt i en kronikk fra partnerne i Føyen Torkildsen og tilsvar fra Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter (se lenker til disse på Dataforeningens side morgenseminaret) diskuteres blant annet hvorvidt avtalen «innebærer en ukontrollerbar risiko for leverandør/systemintegrator». Informasjon om seminaret og registrering finnes her.

3. april stiller Jørgen Petersen hos Norsk Forening for Jus & EDB (NFJE) for å presentere skytjenesteavtalen for NFJE sine medlemmer. Norsk Forening for Jus & EDB (NFJE) arrangerer månedlige fagmøter for sine medlemmer og andre interesserte.

Mer informasjon om skytjenesteavtalen finnes på Dataforeningens sider.