Mette Statle Gulbrandsen begynner i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
Det var naturlig for meg å velge PROMIS da jeg gikk tilbake til konsulentbransjen for å være prosjektleder på heltid. Jeg har alltid kjent til PROMIS som en veldig sterk konkurrent den tiden jeg skrev rammeavtaletilbud eller forsøkte å vinne enkeltoppdrag for prosjektlederne i Bouvet. Jeg kjenner mange av de som jobber i PROMIS. De er både flinke og hyggelige og jeg gleder meg til å bli en del av dette sterke fagmiljøet.

Hva er bakgrunnen din?

Glasgow University. Jeg jobbet i konsulentbransjen fra 1993-2015. Først som prosjektleder deretter som avdelingsleder for test- og prosjektlederne (2008-2015). I perioden 2015-2018 ledet jeg en nyetablert PMO-avdeling i produktutviklingsselskapet Conax (senere Nagra). Jeg har jobbet tett og nært i prosjekter i hele min yrkeskarriere enten  som prosjektleder, prosjekteier eller som leverandørens leveranseansvarlig.

Hva er dine forventinger?

Jeg gleder meg til å bli en del av et lite selskap med et stort fagmiljø. Det blir fint å jobbe med så mange som kan så mye om prosjektledelsesfaget.

PROMIS gjør Australia smidig

I sommer fikk vi en faglig morsom forespørsel - en tidligere kollega, Gro Bjerknes, utdanner prosjektledere på ett universitet i Australia, men der er de langt etter oss når det gjelder smidig. Sammen med Karlheinz Kautz, har hun derfor brukt deler av (vinter)ferien på å intervjue en rekke PROMISere, og noen av våre kunder, om hva som skal til for å få smidig til å fungere og hvilke fordeler det gir.

Skatteetaten er langt fremme når det gjelder smidig prosjektgjennomføring, og intervjuet med prosjektleder Ingvild Hardeng og produkteier Kristin Vestmo i SOFUS-prosjektet (ny løsning for forskudd, skattekort, skatteberegning og skatteoppgjør) ble et lite fyrverkeri - "disse damene vet hva de gjør" var Gros kommentar. Siri Sundby og Anne-Kathrine Pihlfeldt fylte på med erfaring fra ledelse av andre smidige prosjekter i Skatteetaten.

IT-direktør i Toll Jan Erik Ressem og Ingrid Wiig snakket om eierstyring og smidig – hvordan lykkes med dette. Gro og Karl fikk også observere en Standup for ekspressfortolling, et prosjekt som snart skal i pilot med en helautomatisert fortollingsprosedyre.

Siv Herberg snakket om smidig i praksis, trender og PL-rollen mens Stein Grimstad i Scienta og Gunnar Olving viste hvordan de har brukt nyttestyring aktivt i prosjekt.

Videre er selvfølgelig kontrakter og leverandørmodeller et viktig element for å lykkes med smidig, og det var flott å kunne snakke med en nestor på området, Odd-Gunnar Alterhaug, som har vært sentral i utarbeidelsen og bruken av målpriskontrakter og smidige kontrakter. Gro Bjerknes har en doktorgrad fra Informatikk Blindern og har undervist innenfor systemutviklingsmetode der og på en rekke universitet i utlandet, og har også en lang karriere som prosjektleder for IT- og endringsprosjekter i Norge og Danmark, før hun nå jobber på Monash University i Melbourne, Australia.

Karlheinz Kautz er professor i digital virksomhet ved RMIT University i Melbourne. Han har også en doktorgrad fra Informatikk Blindern og har undervist på en rekke forskjellige universitet.

De sier begge at de har lært masse om hvordan vi har fått til smidig i Norge, og at de gleder seg til det påfyll det kan gi til studentene. Vi gleder oss til å få rapporten :-) Kanskje blir det en vitenskapelig artikkel også.

 

 

Billedtekst: Gro og Karl kom rett fra en konferanse i Lund (27th International Conference on Information Systems Development) – her viser de stolt frem diplom for beste artikkel (A process model of co-creation as an approach to Information Systems Development) på konferansen. De har tatt en modell som ser på prosessen når systemer utvikles av “mengden” (The crowd), for eksempel open source utvikling, og anvendt den på utvikling av et spill om klimaendringer som er laget for ungdom, hvor ungdommene ga tilbakemeldinger underveis, det hele i regi av UNICEF.

 

 

 

 

 

Med nye øyne på kontraktsinngåelser?

PROMIS stiller med 2 foredragsholdere på IT kontraktsdagen 4. september.  Meld deg på og hør mer om Avtalebehov grunnet GDPR og Ny fleksibel utviklingsavtale. For program og påmelding se her: https://event.dnd.no/kontrakter/program-2018/

GDPR og avtalebehov i en stor etat: Skatteetatens behov for nye/endrede avtaler grunnet GDPR generelt, og databehandleravtaler spesielt

Nina Elise Jørgensen er prosjektleder for prosjekt personvernforordningen i Skatteetaten. Jørgensen har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter grunnet regelendring ved innføring av nye lover/forskrifter.

Med seg har hun jurist Kristin Lyng fra Skatteetaten som er delprosjektleder i prosjektet med ansvar for databehandleravtaler. Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredraget vil de fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen, om metodikk og fremgangsmåte og ikke minst om den nye malen for databehandleravtale som Skatteetaten har utarbeidet og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere

Ny DND-kontraktsstandard: Fleksibel utviklingsavtale

Trine Vabog er senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og Jørgen Petersen er administrerende direktør i PROMIS.

Vinner av Digitaliseringsprisen 2018: En suksesshistorie fra offentlig-privat samarbeid

Samtykkebasert Lånesøknad», et fellesprosjekt mellom Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen, er vinner av Digitaliseringsprisen 2018.
Ole Thomasrud i PROMIS er prosjektleder for Skatteetatens del av prosjektet og forteller stolt om arbeidet med digitalisering.
 
"Skatteetaten er en pådriver for digital samhandling mellom offentlige etater og finansnæringen, og Samtykkebasert Lånesøknad (SBL) er ett av flere pågående initiativer med stor samfunnsverdi. SBL åpner opp for at Skatteetaten kan dele informasjon om inntekt, gjeld og formue etter at lånesøkeren har gitt sitt samtykke. Løsningen gjør søknadsprosessen enklere, raskere og mer effektiv for både forbruker og bank, og bidrar også til styrket personvern. Beregnet gevinst av SBL er 6 mrd. for finanssektoren og 9 mrd. for alle involverte over 10 år.
Alle partene har egne prosjekter som samarbeider på tvers, og samtlige parter har jobbet hardt for å utvikle løsninger og prosesser som skal gi gode brukeropplevelser. Da er det ekstra morsomt å bli belønnet med å være vinner av Digitaliseringsprisen 2018"
 
 

GDPR - Nytt personvernombud hos PROMIS

25. mai trådde personvernforordningen (GDPR) i kraft i EU. PROMIS ønsker å benytte anledningen til å informere om at vi tar personvern på alvor, og Dagfinn Bjørlo tiltrår i rollen som vårt personvernombud.  PROMIS ønsker med dette å sikre at vår behandling av personopplysninger skjer på en trygg måte og i henhold til gjeldende regelverk.  Dagfinn har godkjent etterutdannelse fra Datatilsynet og BI innen Personvern og GDPR, og skaffet inngående teoretisk kjennskap til regelverket. Han har også lang praktisk erfaring med systematisk håndtering av sensitive personopplysninger etter flere år i bankindustrien. 
 
Kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kandidater som ønsker å jobbe hos oss skal vite at vi tar personvern på alvor, og personopplysningene om deg er sikret på best mulig måte. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å ønske nytt regelverk velkommen. PROMIS har flere ansatte som i disse dager jobber i virksomheter med å tilrettelegge for GDPR, og det er bare å ta kontakt ved spørsmål.
 

For mer informasjon om Personvernombudets rolle, se Datatilsynets sider via lenke https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/