Med oppbrettede ermer i GDPR-våronna

Skatteetatens forberedelser til GDPR generelt, og databehandleravtaler spesielt

 

Spennende foredrag 23. mai og høyst relevant bare dager før GDPR trer i kraft i EU, og mens både offentlige og private aktører jobber på.

Nina Elise Jørgensen fra PROMIS er prosjektleder for prosjekt personvernforordningen i Skatteetaten. Jørgensen har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter grunnet regelendring ved innføring av nye lover/forskrifter.

Med seg har hun jurist Kristin Lyng som er delprosjektleder i prosjektet med ansvar for databehandleravtaler. Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredraget vil de fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen, om metodikk og fremgangsmåte og ikke minst om den nye malen for databehandleravtale som Skatteetaten har utarbeidet og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere.

 

Meld deg på via http://pmi-no.org/meetinginfo.php?id=138  

ITPP-kurs 14 mars - meld deg på!

Jobber du i smidige prosjekter og vil lære mer?
Synes du smidig er bra, men strever med å gjennomføre det i praksis?
Synes du smidig mangler svar på hvordan du skal gjøre oppgaven som prosjektleder?

Da anbefaler vi sertfiseringskurset ITPP.

Første del vil være en sertfisering i prosjektmetodikken Prince2, for de som ikke har det fra før av. I del 2 lærer man hvordan man bruker Prince2 sammen med smidige prosjektgjennomføring, for å sikre at man gjennomfører prosjekter og planlegger leveranser som gir størst effekt og tidlig nytteverdi for organisasjonen. Del 2 avsluttes med en ITPP sertifisering. For de som har tatt Prince 2 allerede kan man starte rett på del 2.

Kursholderne har lang erfaring med bruk av smidige metoder i egne prosjekter og vil dele av egne erfaring samt motivere for gode diskusjoner mellom kursdeltakeren.

Kurset passer for både prosjektledere, produkteiere, testledere, scrum mastere, medlemmer av styringgupper og andre med interesse for å lære mer om hvordan man styrer, prioriterer og gjennomfører prosjekter basert på en smidig arbeidsmetode.

Les mer her: https://www.smidigeprosjekter.no/

Lederskap i smidig verden - henger lederne med?

Smidig arbeidsform krever at organisasjonen gjør grunnleggende endringer i sin måte å organisere og lede virksomheten på. Vellykket smidig implementering krever tverrfaglige ledere som tar et helhetlig ende-til-ende-ansvar. Ingrid Wiig, Annette Ommundsen og Arnfinn Flo er en del av faggruppen for eierstyring i PROMIS og har skrevet en artikkel om temaet som du finner på digi.no her.

Dagfinn Bjørlo begynner i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
PROMIS tilbyr en attraktiv kombinasjon av kompetente medarbeidere, attraktive oppdrag, faglig utvikling og individuell fleksibilitet. Jeg gler meg til å åpne dette kinderegget, og skape nye produkter i samarbeid med kunder, leverandører og kollegaer.

Hva er bakgrunnen din?
Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (Bergen), og har gjennomført studier ved MBA programmet hos College of William & Mary (Virginia, USA).  De siste 13 årene har jeg jobbet med prosjekter hos multinasjonale selskaper gjennom konsulentselskapet Accenture og finansgiganten JPMorgan. Oppdragene har omfattet leveranser innen strategirådgiving, outsourcing, regulatoriske endringer, prosessforbedring og systemutvikling.

Hva er dine forventinger?
Trivsel i hverdagen. Rause medarbeidere. Stigende læringskurve. Relevant og fremtidsrettet selskap. Positiv bunnlinje.