Vellykket ITPP-meetup 25. august

Produktkø og eierstyring var tema for ITPP kveldsseminaret torsdag 25. august i annen etasje på MESH, der ca 80 personer deltok. PROMIS og Metier er arrangører av en serie kveldsseminarer med fokus på ITPP og smidig prosjektstyring.Stein Grimstad

Håndsopprekning viste at ca. 20 % av kveldens deltakere er ITPP-sertifiserte. Vi kunne informere om at det er nye muligheter for sertifisering kommende høst, samt på etterjulsvinteren i 2017. Mer informasjon og påmelding finnes på itpp.no.

Temaene som var valgt for kvelden kan synes vidt forskjellige. Dog er nyttestyring nært knyttet til hvordan eierstyringen utøves. Kveldens første taler bandt temaene sammen gjennom blant annet nytteverdimatrisen som utgjør koblingen mellom forretningsdomenet (effektmål) og utvikling (epos). Denne koblingen og nytteverdimatrisen er sentralt tema også i teorien bak itpp-sertifiseringen. De påfølgende innleggene konkluderte blant annet med at et mandat som tilpasses smidig gjennomføring er fullt mulig, og absolutt ønskelig.

Nyttestyring og gode brukerhistorier
Stein Grimstad fra Scienta startet med å fortelle at svært mange IT-prosjekter leverer vesentlig mindre forretningsverdi enn forventet. Funn fra forskningsprosjektet SMIOS viser at nyttestyring er blant de hyppigst nevnte suksessfaktorer, utfordringer og forbedringsområder og at underveisstyring av nytte er den praksisen som slår mest positiv ut ... men også er minst i bruk og umoden. Stein fulgte opp med å dele hvordan nyttestyring kan og bør gjennomføres, og om produkteierens rolle. Stein fortsatte med hvordan vi bryter ned epos i brukerhistorier for å få en god produktkø og delte et par relevante sjekklister til bruk i arbeidet.

Smidighet og pLill Kristoffersenragmatisme – Smidige prosjekter under tradisjonell styring
Lill Kristoffersen fra Skatteetaten har erfart at det er noen utfordringer med smidighet i en verden som søker kontroll. I mange virksomheter vil stiv eierstyring og fleksibel smidig metode måtte jobbe sammen for å oppnå suksess i smidige prosjekter. Det er mange hinder som skal passeres når en styringsgruppe skal utøve eierskap i sitt første smidige prosjekt. Det krever smidighet og fleksibilitet fra eier og fra prosjektledelse. Lill delte sine erfaringer med hvordan virksomhetsledelsen som sitter i styringsgruppen skal kunne forstå planer og fremdriftsrapportering og utøve hensiktsmessig styring. Lill fortalte også at mange av elementene som benyttes i tradisjonell prosjektstyring fungerer også godt i smidige prosjekter, slik som mandatet.

Klart styringsdokumentet kan tilpasses smidig gjennomføring ... men hvordan?
Ingrid Wiig fra PROMIS konkluderte med at det ikke er så mye som skal til for at et mandat (slik vi kjenner det fra tradisjonell prosjektstyring) skal kunne fungere med smidig prosjektgjennomføring, men man må ta bort den detaljerte kravspesifikasjonen og presisere at omfanget beskrives gjennom en prioritert produktkø. Vi ble presentert noen flere justeringer som bør gjøres i mandatet for et smidig prosjekt. Ingrid konkluderte med at mandatet er det beste stedet for å klargjøre rammene for et smidig prosjekt, og at gjennom styringsdokumentet kan prosjekteier og styringsgruppen motiveres til å inngå en smidig kontrakt med prosjektorganiasjonen.Rine Hoem

Rine Hoem fra Metier ledet seminardeltakerne gjennom Open space *) som var kveldens siste post. Kveldens meetup-deltagere bestemte seg for å diskutere følgende tema:

  • Hvordan fastlegge økonomisk ramme før oppstart av et smidig prosjekt?
  • Hvorfor skal en brukerhistorie skulle kunne produseres innenfor en iterasjon/sprint?
  • Er det egentlig forskjell på en styringsgruppe for et smidig prosjekt og et fossefallsprosjekt?

Utover interessante innlegg og meningsutvekslinger over relevante tema i open space ble det også tid til samtaler, erfaringsutvekslinger samt mulighet for å treffe venner, bekjente og knytte nye kontakter.

PROMIS ønsker alle velkommen til nok en spennende ITPP meetup i 2017.

Les mer om ITPP her.

 

*) Open Space    ble født av observasjonen om at på tradisjonelle konferanser er det ofte diskusjonene i kaffepausen som er mest givende.   Tanken er å sette rammer som gjenskaper denne stemningen hvor man deler erfaringer og lærer av hverandre.

Nils Arne Emblemsvåg har begynt i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
PROMIS er et uavhengig konsulentmiljø med et sterkt merkenavn, noe som for meg har vært en viktig motivering for å ble en del av Norges ledende fagmiljø innenfor prosjekt- og programledelse. PROMIS representerer profesjonalitet og integritet og er ett av de selskapene som leder an i utviklingen av fagområder knyttet til IKT prosjekter. Muligheten til å delta i oppdrag som har betydning for samfunnet og erfaringsutveksling med dyktige kolleger er viktig for meg. I tillegg får jeg stor grad av selvstendighet og fleksibilitet sammen med et aktivt sosialt miljø preget av en uformell tone.

Hva er bakgrunnen din?
Jeg er utdannet økonom med Bachelor of Business Administration og Master of Business Administration fra Handelshøyskolen BI I 1990. Fra 1990 og frem til i dag har jeg jobbet som konsulent i en norske og utenlandske konsulenthus. Roller jeg har besatt har vært som leder, rådgiver, oppdragsleder, prosjektleder og programleder.

Hva er dine forventninger?
Mine forventninger til PROMIS med sin unike posisjon og dyktige kolleger, skal gi meg både det faglige og sosiale engasjement som gjør at jeg vil utvikle meg til en enda bedre prosjekt- og programleder. Sist men ikke minst, jeg forventer at PROMIS vil bidra til at reisen blir både spennende og morsom.

ITPP-meetup torsdag 25. august

Torsdag 25. august kl. 16.00 er det klart for et nytt ITPP-meetup på MESH, Tordenskiolds gate 3, Oslo.

Tema for kvelden er hvordan produkteier kan bidra til effektiv nyttestyring, den gode produktkøen og hvordan håndterer vi eierstyring og mandat (project initiation document) i smidig prosjekter.

Les mer på siden ITPP-meetup 25. august.

Smidig prosjektstyring med ITPP på Smidigkonferansen

Kjetil Strand fra PROMIS holder foredrag om "Smidig prosjektstyring med ITPP" under Smidig digitalisering 2016 den 26. mai.

Smidigkonferansen er en årlig konferanse om digitaliseringen av offentlig forvaltning. Hovedtema på årets konferanse er "hyppige leveranser og tverrfaglighet." For påmelding og mer informasjon om konferansen, se https://www.deltager.no/smidig_digitalisering_2016_26052016

ITPP er en internasjonal sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter som PROMIS har utviklet i samarbeid med Metier. Les mer om ITPP på http://itpp.no