Arnfinn Flo har begynt i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
Jeg ønsker å jobbe i eliteserien! Har sett opp til gode prosjektledere i PROMIS ved flere anledninger tidligere, og gleder meg til å samarbeide med et så sterkt miljø. Jeg er svært interessert i metodikk og prosess og liker PROMIS sin akademiske tilnærming til dette.

Hva er bakgrunnen din?
Jeg gikk ut som Sivilingeniør / Master of Technology i kommunikasjonsteknologi ved NTNU i 2006. Har tidligere jobbet i andre konsulenthus med alt fra design, utvikling og test til prosess- og prosjektledelse. De siste årene har jeg utelukkende jobbet som prosjektleder.

Hva er dine forventinger?
Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Norges dyktigste prosjektlederkollegium. Jeg er opptatt av balanse mellom personlig faglig utvikling og muligheten til å jobbe i interessante og spennende prosjekter. Det får jeg i PROMIS.

Vi flytter til nye lokaler

Denne uken, torsdag 17. desember, flytter vi fra Lysaker til nye lokaler ved Smestaddammen. Vår nye besøksadresse blir Hoffsveien 70 C, 0377 Oslo. Ny postadresse er Postboks 118 Smestad, 0309 Oslo. Telefonnummer forblir det samme - 23 00 76 00.

Evaluering av IKT-prosjektet PERFORM

"Nytt fra Concept-programmet" har i nyhetsbrev 3 en artikkel om "Etterevaluering av KS-prosjekter" som refererer til evalueringen som er gjort av PERFORM-prosjektet. PERFORM er et stort IKT- og endringsprosjekt ved Statens pensjonskasse som ble gjennomført i perioden 2008-2012.

Kjetil Strand fra PROMIS var prosjektleder i dette prosjektet, som var banebrytende i sin bruk av PS2000 smidig (se referanse). Erfaringene fra PERFORM-prosjektet ble benyttet i utformingen av den nye kontraktsstandarden PS2000 SOL. Hele evalueringsrapporten kan du finne på Concept sine sider.

JA til estimater!

Kjetil Strand og Odd Gunnar Alterhaug fra PROMIS holder kurs i estimering i regi av Dataforeningen.

Estimering er ikke så vrient dersom vi bygger på erfaring og nærmer oss dette på en strukturert og systematisk måte. På dagskurset 3. desember presenterer våre to erfarne prosjektledere fra PROMIS velprøvde modeller, gode prosesser og systematisk bruk av erfaringstall fra gjennomførte IT-prosjekter. Kurset gjennomgår prosesser og modeller for estimering av IT-prosjekter på flere nivåer:

  • utvikling og konstruksjon
  • totalkostnader for hele IT-initiativ
  • estimering av effektmål og nytte

Kurset er basert på flere kilder, blant annet gjennomføringsmodellen i PS2000, estimeringsmodellen i PS2000 SOL, samt rammeverket MSP® for programledelse («Managing Successful Programmes»). Kursdeltakerne får også innsyn i hvordan man systematisk kan sammenstille og bruke erfaringstall fra gjennomførte prosjekter.

Påmelding på Dataforeningens sider!

Les mer om bakgrunnen for kurset i Kjetils innlegg på bloggen vår og kom gjerne med synspunkter!

Oppsummering Prosjekt 2015

Prosjekt 2015 gikk av stabelen i oktober i Trondheim. Her samles aktive prosjektledere og forskere fra flere bransjer og deler erfaringer og ny teori. Tema i år var blant annet: En ny verden, nye kontrakter og prosjektstyringsmodeller, og Prosjektstyring i en global verden. Innledningsforedraget var ved Mike McNicholas, som var Atkins prosjektdirektør under OL London 2012. Atkins hadde ansvar for infrastruktur, men ikke bare frem til 2012 også arbeidet med å utvikle området til et levende byområde etter 2012. Tett samarbeide, håndtere og samarbeide med interessenter og legge opp til læring underveis var noen av hans svar på at dette ble en suksess.

For oss i IT bransjen var interessen for vår bransjes agile/smidige arbeidsmåte interessant. Kontraktsekspert Odd Gunnar Alterhaug fra PROMIS hadde en presentasjon av PS2000 SOL og denne traff også bygg og anleggsbransjen. Bygg og anleggsbransjen sliter med gjennomføring av store prosjekter og ser at løsningen kan være er å kjøre mer agilt/smidig og ikke minst med langt tettere samarbeide, men at kontraktene er et hinder for det.

Lean-ekspert Ingrid Wiig fra PROMIS holdt et innlegg i strømmen Prosjektledelse i en global verden - Outsourcing/globale team. Hun delte erfaringer med å lede tverrfaglige internasjonale team som sitter på mange lokasjoner. Konklusjonen hennes var at man kan lykkes hvis man blant annet fokuserer mye på felles smidig metode på tvers av alle team, daglige virtuelle møter og ikke minst bygge gode team som deler og lærer selv om de ikke sitter på samme plass. Mange små tips som ukentlige Lync kurs der ansatte deler sin kompetanse på tvers, pizza og quiz på Lync osv.