JA til estimater!

Kjetil Strand og Odd Gunnar Alterhaug fra PROMIS holder kurs i estimering i regi av Dataforeningen.

Estimering er ikke så vrient dersom vi bygger på erfaring og nærmer oss dette på en strukturert og systematisk måte. På dagskurset 3. desember presenterer våre to erfarne prosjektledere fra PROMIS velprøvde modeller, gode prosesser og systematisk bruk av erfaringstall fra gjennomførte IT-prosjekter. Kurset gjennomgår prosesser og modeller for estimering av IT-prosjekter på flere nivåer:

  • utvikling og konstruksjon
  • totalkostnader for hele IT-initiativ
  • estimering av effektmål og nytte

Kurset er basert på flere kilder, blant annet gjennomføringsmodellen i PS2000, estimeringsmodellen i PS2000 SOL, samt rammeverket MSP® for programledelse («Managing Successful Programmes»). Kursdeltakerne får også innsyn i hvordan man systematisk kan sammenstille og bruke erfaringstall fra gjennomførte prosjekter.

Påmelding på Dataforeningens sider!

Les mer om bakgrunnen for kurset i Kjetils innlegg på bloggen vår og kom gjerne med synspunkter!

Oppsummering Prosjekt 2015

Prosjekt 2015 gikk av stabelen i oktober i Trondheim. Her samles aktive prosjektledere og forskere fra flere bransjer og deler erfaringer og ny teori. Tema i år var blant annet: En ny verden, nye kontrakter og prosjektstyringsmodeller, og Prosjektstyring i en global verden. Innledningsforedraget var ved Mike McNicholas, som var Atkins prosjektdirektør under OL London 2012. Atkins hadde ansvar for infrastruktur, men ikke bare frem til 2012 også arbeidet med å utvikle området til et levende byområde etter 2012. Tett samarbeide, håndtere og samarbeide med interessenter og legge opp til læring underveis var noen av hans svar på at dette ble en suksess.

For oss i IT bransjen var interessen for vår bransjes agile/smidige arbeidsmåte interessant. Kontraktsekspert Odd Gunnar Alterhaug fra PROMIS hadde en presentasjon av PS2000 SOL og denne traff også bygg og anleggsbransjen. Bygg og anleggsbransjen sliter med gjennomføring av store prosjekter og ser at løsningen kan være er å kjøre mer agilt/smidig og ikke minst med langt tettere samarbeide, men at kontraktene er et hinder for det.

Lean-ekspert Ingrid Wiig fra PROMIS holdt et innlegg i strømmen Prosjektledelse i en global verden - Outsourcing/globale team. Hun delte erfaringer med å lede tverrfaglige internasjonale team som sitter på mange lokasjoner. Konklusjonen hennes var at man kan lykkes hvis man blant annet fokuserer mye på felles smidig metode på tvers av alle team, daglige virtuelle møter og ikke minst bygge gode team som deler og lærer selv om de ikke sitter på samme plass. Mange små tips som ukentlige Lync kurs der ansatte deler sin kompetanse på tvers, pizza og quiz på Lync osv.

Stor pågang på ITPP-sertifisering

PROMIS gjennomfører i disse dager runde nr. 13 av sertifiseringen IT Project Professional (ITPP). Sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

For mer informasjon om sertifiseringen og kurskalender se smidigeprosjekter.no

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og workshops med avsluttende eksamen.

Nye store rammeavtaler med NAV og Helsedirektoratet

PROMIS har vunnet ny rammeavtale med NAV innen prosjektstyring/rådgivning og innen test (PROMIS Qualify). Dermed videreføres samarbeidet med NAV som har vart nesten like lenge som PROMIS selv! I tillegg har vi som underleverandør til PwC vunnet rammeavtale med Helsedirektoratet innen Prosjektledelse/rådgivning og Governance og IT-strategi. Begge avtalene går over to år med opsjon på to års forlengelse.

Smidigkonferansen 2015

Mandag 2. november og tirsdag 3. november arrangerers Smidigkonferansen 2015 på Hotell Plaza i Oslo.

Fra 2015.smidig.no: "Smidigkonferansen er en årlig konferanse for og av fagmiljøet selv. Her får du høre hvordan andre prosjektdeltakere som deg takler hverdagen i sine smidige og kanskje ikke så smidige prosjekter." Mer informasjon om årets konferanse kan du finne her.