Skytjenesteavtale skaper engasjement

Dataforeningen lanserte ny kontraktsstandard for skybaserte tjenester i desember 2016. Avtalen har skapt engasjement og diskusjon. PROMIS deltar i flere fora i tiden som kommer, der blant annet skytjenesteavtalen vil være tema.

23. mars arrangerer Dataforeningen seminaret «Naiv eller paranoid? Hvordan unngå en mislykket tjenesteutsetting?» Seminaret setter fokus på tjenestestyring i standardavtalene for driftstjenester, «sikkerhetsnettet» som allerede er der, og hva du må inkludere i bilagene til avtalen. Adm. dir. i PROMIS Jørgen Petersen holder foredrag om Dataforeningens nye standardavtale for skytjenester. Foredraget tar blant annet for seg hvordan skytjenesteavtalen regulerer tjenestestyring og leverandørstyring, herunder hvilke krav du kan stille til tjenestestyring, blant annet i forhold til en driftsavtale. Informasjon om seminaret finnes her.

24. mars arrangerer Dataforeningen en uformell 2-timers frokostsamling - «Fredag morgen». Seminaret er gratis, og tema denne gang er skytjenesteavtalen.

«Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører».

Med utgangspunkt i en kronikk fra partnerne i Føyen Torkildsen og tilsvar fra Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter (se lenker til disse på Dataforeningens side morgenseminaret) diskuteres blant annet hvorvidt avtalen «innebærer en ukontrollerbar risiko for leverandør/systemintegrator». Informasjon om seminaret og registrering finnes her.

3. april stiller Jørgen Petersen hos Norsk Forening for Jus & EDB (NFJE) for å presentere skytjenesteavtalen for NFJE sine medlemmer. Norsk Forening for Jus & EDB (NFJE) arrangerer månedlige fagmøter for sine medlemmer og andre interesserte.

Mer informasjon om skytjenesteavtalen finnes på Dataforeningens sider.

PROMIS støtter Education for life

PROMIS støtter bygging av 11 skolebiblioteker i Nepal

2016 var et godt år for PROMIS og PROMIS Qualify, og det var stor enighet blant de ansatte om at vi ønsket å bruke deler av overskuddet på å støtte et godt formål.

Etter evaluering av flere ulike prosjekter, ble Education for life og deres arbeid med å etablere skolebiblioteker i Nepal valgt. Vi har blitt enige om å støtte oppbygging av biblioteker i Gorkhaprovinsen som var nær episenteret og derfor hardt rammet av jordskjelvet i 2015.

HIT-seminar 2. februar

Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap

IT-prosjekter som har god nyttestyring (identifikasjon, styring og realisering av kvantitative og kvalitative gevinster) kombinert med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold lykkes bedre og hyppigere enn andre IT-prosjekter. Å innføre og gjennomføre disse prosessene er imidlertid ikke alltid lett. Ikke minst krever det en kompetent og involvert kunde, god prosjektledelse, vilje og evne til å endre arbeidsprosesser og gode testrutiner. I dette seminaret vil vi få høre fra organisasjoner som har innført nyttestyring i kombinasjon med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold.

Du finner mer informasjon samt mulighet for gratis registrering her.

Seminaret arrangeres av HIT - Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring. HIT er et nettverket som består av IT-firma, rådgivningsfirma, utdannelsesinstitusjoner, offentlige aktører og IT-kunder med interesse for IT-styring og ledelse.

 

Skytjenesteavtale lansert

Dataforeningen har lansert ny kontraktsstandard for skybaserte tjenester. Utarbeidelse av kontraktsstandarden ble påbegynt høsten 2015 og har pågått frem til høsten 2016 med lansering i desember 2016. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe med PROMIS AS ved Jørgen Petersen som leder og med Inger Røst, PROMIS AS og Thor Beke og Espen Bakjord, Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek som deltagere.

Formålet med avtalen er (sitat fra veiledningen):

"Formålet med skytjenesteavtalen er å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.  Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for en kontrakt hvor kunder ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som ellers inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling."

PROMIS har siden 90-tallet vært en pådriver i utviklingen av kontraktsstandardene i PS2000-familien, og vi er glade for å kunne utvide kontraktsfamilien med en avtale for skytjenester.

For mer informasjon om avtalen, se Dataforeningens sider her.

ITPP Online

PROMIS har sammen med Metier utviklet sertifiseringsordningen IT Project Professional (ITPP) basert på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. Sertifiseringsordningen består av en kombinasjon av e-læringskurs og samlinger og leder frem til en ITPP-sertifisering med avsluttende eksamen.

Alle har dog ikke mulighet til å sette av dager til samlinger. Disse har mulighet til å gjennomføre ITPP som ren e-læring og selvstudie. Ordningen er tilgjengelig på engelsk. Les mer om selvstudiet på ITPP sine sider http://www.agileitprojects.com/