IT-kontraktsdagen 2015

DNDs IT-kontraktsdag er blitt en tradisjon! Årets kontraktsdag finner sted 8. september hos Advokatfirmaet Haavind i Bygdøy allé 2.

Adm. dir. i PROMIS og leder av Faggruppen IT-kontrakter i DND, Jørgen Petersen innleder dagen der bl.a. Kjetil Strand fra PROMIS vil foredra om temaet "Nivåer av usikkerhet for omfang og kostnad, og hvordan dette kan håndteres i kontrakten".

Mer informasjon om IT-kontraktsdagen samt lenke til påmelding finner du her.

ITPP meetup onsdag 2.september

Onsdag den 2.september er det åpent kveldsseminar for ITPP-sertifiserte og alle med interesse for smidig prosjektstyring. Stedet er MESH i Tordenskiolds gate 3 og arrangementet er gratis.

Tema for kvelden er kvalitet og test, og blant foredragdsholderne er Remi Hansen og Kristina Lassen Tangen fra PROMIS Qualify som vil holde et innlegg om smidig integrasjonstesting.

For registrering og mer informasjon om kveldsseminaret se her.

Vellykket ITPP meetup gjennomført

Torsdag 16. april inviterte PROMIS og Metier alle med interesse for smidig prosjektstyring til kveldsseminar. Temaet for seminaret var Nyttestyring - estimering – prioritering. I underkant av 40 deltagere møtte opp.

Mange IT-prosjekter gir mye mindre nytte og lavere gevinster enn forventet. En grunn til dette er at kompetansen på nyttestyring i IT-prosjekter ikke alltid er god nok, og at fokuset er på realisering av teknologi og ikke forretningsnytte.

På kveldens program var presentasjoner av både metodikk og erfaringer fra prosjekter. Følgende innlegg ble presentert:

  • Nyttestyring i initiativets livsløp. En knytning mellom smidig og MoV, MSP og PRINCE2 (Øystein Saursaunet og Kjetil Strand, PROMIS)
  • Strukturert gevinstberegning (Gunnar Olving og Paola Aarbakke, PROMIS)
  • Kontinuerlig prioritering og nyttestyring (Marianne Moe-Helgesen, If)

Innleggene var inspirerende og nyttige, og ble godt mottatt hos et engasjert publikum. De tilstedeværende fikk blant annet en kort innføring i både teori og praksis knyttet til hvordan beregne «Earned business value». Publikum fikk også et interessant innblikk i If sin styringsmodell for smidig gjennomføring. En gjennomføringsmodell med ansvarliggjøring og beslutningsmyndighet på ulike ledelsesnivå.

Smidig integrasjonstesting (Remi Hansen og Kristina Lassen Tangen, Promis Qualify) sto også på programmet, men falt ut på grunn av tidsnød (som testing alt for ofte gjør i mange prosjekter).

Kvelden ble avsluttet med «Open Space»*). Under «Open space» er det tweetup-deltagerne som bestemmer innholdet. Følgende tema ble foreslått som diskusjonstemaer:

  • Hvordan regne gevinster av IKT-investeringer. Ofte er IKT-systemer en liten del av en helhet. Erfaringer med dette.
  • Beregning av produktivitet og CPI, - gir det verdi?
  • Er det «waste» å bruke tid på målinger?
  • Hva er en agile coach?

Deltagerne fordelte seg i grupper etter interesse for å diskutere de foreslåtte temaene. I alle gruppene var det nyttig erfaringsutveksling, og i enkelte grupper var det sterke meningsytringer. – En fin avslutning på en vellykket kveld med interessante foredrag, erfaringsutvekslinger og muligheter for å knytte kontakter.

PROMIS ønsker alle velkommen til nok en spennende ITPP tweetup høsten 2015.

Les mer om ITPP her.

*) Open Space ble født av observasjonen om at på tradisjonelle konferanser er det ofte diskusjonene i kaffepausen som er mest givende. Tanken er å sette rammer som gjenskaper denne stemningen hvor man deler erfaringer og lærer av hverandre.

Ingrid Wiig begynner i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
Jeg kjente på forhånd godt til hva PROMIS står for når det gjelder metodikk, prosjektstyring og prosjektledelse, og jeg anså derfor PROMIS som det faglig mest interessante stedet å jobbe.

Hva er bakgrunnen din?
De siste ti årene har jeg vært utviklingssjef og LEAN-manager (direktør for kontinuerlig forbedring) i en stor organisasjon. Før det jobbet jeg som konsulent i ti år, med fokus på prosjektledelse og metodikk innen systemutvikling.

Hva er dine forventinger?
Jeg ønsker å være en del av et fagmiljø som skal påvirke IT-bransjen i riktig retning. Jeg har forventinger om å se mange ulike deler av bransjen og dermed bidra til å se sammenhenger som bransjen kan dra god nytte av.

Kurs i PS2000 Standard og PS2000 Smidig

Kurset tar for seg en gjennomgang av hvordan PS2000 og PS2000 Smidig kan anvendes i systemutviklingsprosjekter.

Mer informasjon om Dataforeningens kontraktsstandarder finner du her.

Kurset holdes 15. april og foredragsholder er Adm. dir. i PROMIS Jørgen Petersen.

Informasjon om kurset og påmelding finner du på Dataforeningens sider her.