Stor pågang på ITPP-sertifisering

PROMIS gjennomfører i disse dager runde nr. 13 av sertifiseringen IT Project Professional (ITPP). Sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

For mer informasjon om sertifiseringen og kurskalender se smidigeprosjekter.no

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og workshops med avsluttende eksamen.

Nye store rammeavtaler med NAV og Helsedirektoratet

PROMIS har vunnet ny rammeavtale med NAV innen prosjektstyring/rådgivning og innen test (PROMIS Qualify). Dermed videreføres samarbeidet med NAV som har vart nesten like lenge som PROMIS selv! I tillegg har vi som underleverandør til PwC vunnet rammeavtale med Helsedirektoratet innen Prosjektledelse/rådgivning og Governance og IT-strategi. Begge avtalene går over to år med opsjon på to års forlengelse.

Smidigkonferansen 2015

Mandag 2. november og tirsdag 3. november arrangerers Smidigkonferansen 2015 på Hotell Plaza i Oslo.

Fra 2015.smidig.no: "Smidigkonferansen er en årlig konferanse for og av fagmiljøet selv. Her får du høre hvordan andre prosjektdeltakere som deg takler hverdagen i sine smidige og kanskje ikke så smidige prosjekter." Mer informasjon om årets konferanse kan du finne her.

Rammeavtale med Finansdepartementet

PROMIS har sammen med konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics, igjen vunnet den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring av statlige investeringer.

Avtalen ble signert mandag 21. september og gjelder da for de kommende to år, med mulighet for to års forlengelse. Oppdragene går ut på å kvalitetssikre store statlige investeringsprosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på over 750 million kroner. Det inkluderer kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i Regjeringen om eventuelt å starte forprosjekt (KS1) og kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuelt vedtak om bevilgning i Stortinget (KS2). Kvalitetssikringen omfatter således blant annet konseptvurderinger, samfunnsøkonomiske analyser, usikkerhetsanalyser og prosjektstyring.

PROMIS holder foredrag på Prosjekt 2015

Prosjekt Norge og Dataforeningen arrangererer Prosjekt 2015 - Prosjekter i en ny verden, 15. oktober i Trondheim.Ingrid wiig 240 290

Ingrid Wiig fra PROMIS holder foredrag i Strøm 1: Prosjektledelse i en global verden - Outsourcing/globale team om temaet "Praktisk erfaring med prosjektledelse av team på tvers av landegrenser og kulturer". I foredraget vil du få praktiske tips om hvordan organisere internasjonale team, hvordan få til et samarbeide mellom etablerte utviklingsmiljøer i Norge og utviklingsmiljøer i andre land og tips til tiltak for å skape en felles bedriftskultur på tvers av landegrenser. Mer informasjon om foredraget kan du finne her.

Mer informasjon om og muligheter for påmelding til, Prosjekt 2015 finner du her.