Rammeavtale med Finansdepartementet

PROMIS har sammen med konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics, igjen vunnet den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring av statlige investeringer.

Avtalen ble signert mandag 21. september og gjelder da for de kommende to år, med mulighet for to års forlengelse. Oppdragene går ut på å kvalitetssikre store statlige investeringsprosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på over 750 million kroner. Det inkluderer kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i Regjeringen om eventuelt å starte forprosjekt (KS1) og kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuelt vedtak om bevilgning i Stortinget (KS2). Kvalitetssikringen omfatter således blant annet konseptvurderinger, samfunnsøkonomiske analyser, usikkerhetsanalyser og prosjektstyring.

PROMIS holder foredrag på Prosjekt 2015

Prosjekt Norge og Dataforeningen arrangererer Prosjekt 2015 - Prosjekter i en ny verden, 15. oktober i Trondheim.Ingrid wiig 240 290

Ingrid Wiig fra PROMIS holder foredrag i Strøm 1: Prosjektledelse i en global verden - Outsourcing/globale team om temaet "Praktisk erfaring med prosjektledelse av team på tvers av landegrenser og kulturer". I foredraget vil du få praktiske tips om hvordan organisere internasjonale team, hvordan få til et samarbeide mellom etablerte utviklingsmiljøer i Norge og utviklingsmiljøer i andre land og tips til tiltak for å skape en felles bedriftskultur på tvers av landegrenser. Mer informasjon om foredraget kan du finne her.

Mer informasjon om og muligheter for påmelding til, Prosjekt 2015 finner du her.

ITPP meetup - test og kvalitet

Test og kvalitet var tema for ITPP kveldsseminaret onsdag 2. September i nyoppussede lokaler i annen etasje på MESH. PROMIS og Metier er arrangører av en serie kveldsseminarer som holdes to ganger i året med fokus på ITPP og smidig prosjektstyring.

Det er åpenbart for de fleste at testing bidrar til kvalitet i løsninger og leveranser ... men hva gjør man når, hvordan kan det gjøres, hvem er ansvarlig og hvem bør delta? På kveldens to første innlegg fikk vi høre om metodikk, verktøy og praktiske tilnærminger til test med to forskjellige vinklinger:

Testledelse i en hverdag full av sprinter (Pål Berg og Kristina Lassen Tangen, PROMIS Qualify)

Hvordan gjør vi testing i smidig utvikling, og spesielt om systemintegrasjonstesten.  Her presenteres erfaring om hvilke utfordringer vi kan møte i smidig testing. Suksessfaktorer for smidig integrasjonstesting, og det presenteres et eksempel på en god systemintegrasjonstest.

Brukertesting Skattstil (”Usability testing must die”) (Laura Michelle Arlov, Seniorrådgiver hos Skatteetatens IT- og Servicepartner (SITS)

Skatteetaten sikter på å teste oftere, med færre brukere og med mange observatører fra ulike team. Alle som observerer er med og peker på problemer og velger løsninger.

Kvalitet i leveranser sikres videre gjennom at teamene kontrollerer og verifiserer at alt som skal være utført i en iterasjon er ferdigstilt og klar for produksjonssetting. Det fikk vi høre mer om i kveldens innlegg om kontrollpunktet og ferdigdefinisjonen.

Open Space 150902

Kontrollpunktet (Kjetil Strand, PROMIS)

Gjennomføring av Kontrollpunkt er nødvendig for å sikre kvalitet … eller er det ikke det? Vi fikk et innsyn i kontrollpunkt og ferdig-definisjonen.

Videre diskusjon om Kontrollpunktet og dets relevans og nytte fortsatte da det var et av forslagene for kveldens «Open Space»*. Ida Lau Borch ledet seminardeltakerne som vanlig gjennom Open Space som var kveldens siste post. Kveldens meetup-deltager bestemte seg for å diskutere følgende tema: Kontrollpunktet, Herding og Verdikjedetesting.

Deltagerne fordelte seg i grupper etter interesse for å diskutere de ulike temaene. Utover interessante innlegg og meningsutvekslinger over relevante tema i grupper, ble det også tid til samtaler, erfaringsutvekslinger samt mulighet for å treffe venner, bekjente og knytte nye kontakter.

PROMIS ønsker alle velkommen til nok en spennende ITPP meetup på sen-vinteren 2016.

Les mer om ITPP her.

*) Open Space ble født av observasjonen om at på tradisjonelle konferanser er det ofte diskusjonene i kaffepausen som er mest givende. Tanken er å sette rammer som gjenskaper denne stemningen hvor man deler erfaringer og lærer av hverandre.

IT-kontraktsdagen 2015

DNDs IT-kontraktsdag er blitt en tradisjon! Årets kontraktsdag finner sted 8. september hos Advokatfirmaet Haavind i Bygdøy allé 2.

Adm. dir. i PROMIS og leder av Faggruppen IT-kontrakter i DND, Jørgen Petersen innleder dagen der bl.a. Kjetil Strand fra PROMIS vil foredra om temaet "Nivåer av usikkerhet for omfang og kostnad, og hvordan dette kan håndteres i kontrakten".

Mer informasjon om IT-kontraktsdagen samt lenke til påmelding finner du her.

ITPP meetup onsdag 2.september

Onsdag den 2.september er det åpent kveldsseminar for ITPP-sertifiserte og alle med interesse for smidig prosjektstyring. Stedet er MESH i Tordenskiolds gate 3 og arrangementet er gratis.

Tema for kvelden er kvalitet og test, og blant foredragdsholderne er Remi Hansen og Kristina Lassen Tangen fra PROMIS Qualify som vil holde et innlegg om smidig integrasjonstesting.

For registrering og mer informasjon om kveldsseminaret se her.