Marte vil jobbe i PROMIS, hils på henne

Portrett av kvinne med lyst hår

 

Motiveres av å lage løsninger som gir verdi

Marte har tidligere jobbet for Acando, Bouvet, Riksantikvaren, Universitetsbiblioteket i Oslo og KulturIT. Nå er hun klar for en ny og utviklende hverdag som informasjonsarkitekt i PROMIS.

Jeg valgte å starte i PROMIS siden det er et lite, ansatteid selskap der det er mulighet for stor påvirkningskraft over egen hverdag, prosjekter og faglig utvikling.

 Brobygger mellom teknologi, forretning og mennesker

Marte har en master i informasjonsvitenskap og en påbegynt master i IT og ledelse. Hun har jobbet som informasjonsarkitekt, prosess- og prosjektleder, rådgiver, avdelingsleder og produkteier i forskjellige prosjekter og virksomheter. Felles for de ulike virksomhetene er at det har vært behov for å strukturere, ta vare på og bruke store mengder informasjon.

- Jeg har jobbet med digitalisering i både privat- og offentlig sektor og vekslet mellom å være konsulent og fast ansatt. Mitt hovedfokus har vært innen forvaltning av informasjonsressurser og masterdata, og etablering av informasjonsarkitektur og begrepsmodeller. Ofte har det vært satt i sammenheng med endring av arbeidsprosesser, effektivisering og forretningsutvikling. Min rolle har derfor også vært å være rådgiver i digitalisering, og en brobygger mellom teknologi, forretning og mennesker.

I PROMIS skal hun jobbe som informasjonsarkitekt, prosessleder og rådgiver, og bidra til å styrke PROMIS’ kompetanse i skjæringspunktet mellom prosjektledelse og arkitektur.

Bidra, forstå og lage løsninger

Som informasjonsarkitekt kommer Marte gjerne tett på kundenes kjernevirksomhet. Hun opplever ofte at det som starter som et rent IT-prosjekt, endrer seg til å handle om forretningsutvikling.

- Å få lov til å bidra til å analysere, forstå og lage løsninger som gir varig verdi, er det jeg liker best ved å være arkitekt. Jeg trives ekstra godt i rollen som problemløser, og kommunisere både på teknisk side og med de som skal jobbe med de digitale løsningene.

Vil jobbe mot et felles mål

Marte motiveres av positive og kunnskapsrike kollegaer, og det å lage digitale, samfunnsnyttige løsninger som gir verdi for mange mennesker.

- En god arbeidsplass for meg er et sted der vi deler kunnskap og jobber utforskende, der vi lærer og ler mye, og der vi jobber mot et felles mål.

Familieliv

- Med tre gutter i tenårene bruker jeg mye tid på familien, og i tillegg er jeg glad i hester og rir jeg så ofte jeg kan.

Jon vil jobbe i PROMIS, hils på ham

Portrett av mann med lyst hår

 

Motiveres av samarbeid med fagfolk og av å lære nye ting

Jon er utdannet både i Norge og England innen elektronikk, data og lingvistikk. Tidligere har han blant annet jobbet som utvikler i SSB og Computas, og som løsningsarkitekt i DNV, daVinci, Bouvet og Acando. 1.oktober startet han i PROMIS, også her som løsningsarkitekt.

PROMIS har et sterkt fagmiljø, erfarne medarbeidere og er et av landets beste miljøer innen prosjektledelse. Som arkitekt har jeg ofte en rolle der jeg samarbeider tett med prosjektledere. Ved å jobbe i PROMIS ser jeg muligheten til å utvikle og modne gjensidig forståelse mellom fagene arkitektur og prosjektledelse.

Jobber frem gode løsninger

Jon har opparbeidet seg god erfaring innen mange ulike felt. Han har blant annet hatt gleden av å jobbe med e-helse både regionalt og nasjonalt, og han opplever det som sterkt motiverende å legge frem analyser av hva som er mulig vei fremover, og han synes det er tilfredsstillende å bidra til å skape gode løsninger for helsepersonell og pasienter. 

- Som arkitekt er oppgaven min ofte å finne gode løsninger på tekniske og funksjonelle behov. Det handler om å manøvrere i et komplisert landskap der det ofte er mange variabler i spill, både tekniske, juridiske, organisatoriske, kommersielle og politiske. Det finnes mange måter å løse de fleste problemer på, og jobben går ut på å finne gode kompromisser mellom kryssende behov. Dette innebærer tett dialog med fagfolk (sluttbrukere) mens man hele tiden har tekniske muligheter og begrensninger som kontekst for diskusjonene.

Lærer nye sider ved livet og samfunnet

Jon jobber ofte med prosjektledere, og han er opptatt av hvordan arkitekter og prosjektledere sammen kan bidra til å lykkes med digitaliseringsprosjekter.

- Som konsulent er jeg så heldig å få jobbe tett på erfarne fagfolk i ulike bransjer, alt fra skipsingeniører, jurister i NAV, leger, sykepleiere og patologer i helsevesenet. I samværet med dem tar vi frem de gode løsningene, og jeg får gleden av å lære om nye sider ved livet og samfunnet. Mitt bidrag innebærer ofte å finne strukturene i det vi jobber med, og konkretisere disse nok til at vi kan finne en vei fremover.

Kunnskapsdeling 

Ifølge Jon er kunnskapsdeling og tverrfaglighet kjernen i all vitenskap og all utvikling, også i det meste av det vi gjør i arbeidslivet. 

- Kunnskapsdeling er jeg for! Dessuten liker jeg å snakke og fortelle om alt jeg har oppdaget, og litt til. Jeg ser frem til å diskutere erfaringer og metoder med mine nye kolleger.

Padling, kor og skiskyting

Jon har rodd siden han var liten gutt, og trives godt ved vannet. I det siste har han prøvd seg på padling, og det viste seg også å være veldig morsomt.

- Ellers har Jeg har sunget i kor siden jeg begynte i Ten Sing som 14-åring, og synger nå i Asker Kammerkor. Mye tid går også til oppfølging av barnas sportsaktiviteter som omfatter skiskyting, langrenn og padling!

David vil jobbe i PROMIS - hils på ham!

Portrett av mann med lyst hår

 

Motiveres av å hjelpe andre med å få en enklere hverdag

David er sivilingeniør fra datalinjen på NTNU, og har en doktorgrad innen geografisk informasjonsteknologi fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet som forsker, teknisk prosjektleder, rådgiver og konsulent med hovedvekt på oppdrag for offentlige institusjoner som Statens kartverk, Vegvesenet, Forsvaret, SSB, DIFI og Brønnøysundregistrene.  

Grunnen til at jeg nå vil jobbe hos PROMIS er at de har et veldig godt merkenavn, og leverer kvalitet og standarder for offentlige it-prosjekter. I tillegg er PROMIS et lite selskap hvor de ansatte har frihet til å utvikle seg faglig. 

Brenner for smidig utvikling

David har blant annet vært med på å designe nye KOSTRA for SSB, og å utvikle Felles datakatalog for DIFI/BRREG. Han har en pragmatisk tilnærming til arkitektur, og er i stand til å forstå og formidle dette på flere abstraksjonsnivåer. For tiden jobber han med design og utvikling av Altinns nye Tjenester 3.0-plattform.

 - Jeg har jobbet med ulike arkitekturdisipliner som informasjons- og datamodellering, begrepsmodellering, utveksling av informasjon, design av informasjonssystemer, databasemodellering, prosessmodellering, virksomhetsstyring og datavarehus. Jeg er TOGAF 9- og Ardoq-sertifisert, og brenner for smidig utvikling og DevOps. Jeg programmerer også i Java/Spring og C#/.NET-core.

Liker tekniske utfordringer

I PROMIS skal David jobbe i skjæringspunktet mellom prosjektstyring og arkitektur, der han skal utvikle og formidle arkitektur og tekniske løsninger i samspill med prosjektledere. Han liker godt å jobbe med tekniske utfordringer som i utgangspunktet kan løses på flere måter, men hvor man har gitte begrensninger, og må prioritere med hensyn til kvalitet, kostnad og tid. 

- Jeg liker både å grave meg ned i de tekniske problemstillingene, men også å formidle dette for ulike interessenter i et prosjekt. Det er ikke alltid man bør gå for den teknisk beste og mest fleksible løsningen, men man må finne løsninger som tar hensyn til kundens forutsetninger, og gjøre dem i stand til å forvalte og videreutvikle løsningen på en god måte.

Fellesskap, ærlighet og mestring

På arbeidsplassen er David opptatt av fellesskap og teamfølelse, og han motiveres av å løse tekniske problemer på en slik måte at andre kan få en enklere og bedre hverdag. 

 - Jeg synes det er fint når man kan dele både erfaringer og utfordringer med andre. Ærlighet er også viktig for meg på en arbeidsplass. og jeg tror alle har godt av å oppleve mestring.

Når han ikke løser tekniske problemstillinger bruker han tiden sin på barna og kjæresten. Han er også glad i å trene Taekwon-do, eller dra på tur med seilbåten sin. 

KS-forum 8.-9. oktober 2019

 

Kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter

Med ny og lavere terskelverdi for digitaliseringsprosjekter i statens prosjektmodell forventes flere slike prosjekter og satsninger til kvalitetssikring.

PROMIS, ved administrerende direktør Jørgen Petersen, er invitert til Finansdepartementets KS-forum 8.-9. oktober på Sundvollen og skal blant annet snakke om følgende temaer:

  - Hvordan skal vi forstå «konseptuelt forskjellig» i digitaliseringssammenheng?

  - Hva bør fokus i kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter være? 

 

 

Claire vil jobbe i PROMIS, hils på henne

Portrett av kvinne med mørkt hår

 

Gleder seg til å dyrke faget i PROMIS

Det var den flate strukturen og anerkjente miljøet som trakk Claire Czternasty Hembre til PROMIS.

Claire kjente godt til PROMIS fra før, både fordi mange av hennes tidligere kolleger valgte å jobbe der, men også fordi hun har møtt mange dyktige konsulenter fra PROMIS gjennom oppdrag hos kunder.

- Etter mange år i et globalt konsulentselskap følte jeg meg klar for et mer spisset miljø- med flat struktur og kortere vei til beslutninger, samt større eierskap. PROMIS ble et naturlig valg, og jeg er stolt av å få bli en del av dette anerkjente fag-miljøet.

Brenner for endringsledelse og smidighet

Claire er faktisk utdannet biolog, og før hun startet hos PROMIS hadde hun en mørk fortid som forsker. Men så spesialiserte hun seg innen kommunikasjon og teknologi, og har jobbet med ledelse av IT-prosjekter i over 20 år.

- Min interesse for språk (jeg er fransk) og kommunikasjon er av stor nytte i mitt virke som prosjektleder. Jeg har mye erfaring fra offentlig sektor i Norge, og har i de siste årene vært med og medvirket i det tverrsektorielle samarbeidet, og støttet Digital Agenda. Jeg brenner for endringsledelse og smidighet, og gleder meg til å dyrke faget i PROMIS.

Ellers har Claire både både fra kundesiden og som konsulent, og har jobbet de siste årene som prosjektleder for offentlige kunder. De siste 11 årene har hun jobbet i konsulentbransjen, og de siste 7 i Capgemini som kundeprosjektleder.

- Jeg har også hatt lederansvar for andre konsulenter. Før det jobbet jeg 10 år i det globale industrikonsernet Norske Skog. Der jobbet jeg med kommunikasjon, og etter hvert IT, i portalenes spede begynnelse.

Liker den varierte hverdagen

Når hun starter i PROMIS skal hun få lov til å avslutte utredningen hun nå leder på vegne av Utdanningsdirektoratet. Hun er spesielt opptatt av tverrfaglig samarbeid og endringsledelse, så hun håper å få jobbe med det i senere oppdrag.

- Jeg liker allsidigheten jeg får med prosjektledelse. Ingen prosjekter er like og ingen dag ligner en annen. Den enorme variasjon i arbeidsoppgavene, den utrolige vidden i bransjer og domener som vi møter, og som gjør at vi lærer veldig mye om ulike områder, er spennende for meg. Og sist men ikke minst: menneskene! Jeg har jobbet med så mange interessante, dyktige og utfordrende mennesker gjennom årene, og det er både givende og utviklende.

Motiveres av å gjøre en forskjell

På arbeidsplassen er det viktig for Claire at det er høyt under taket, og at man har rom til å dyrke faget, utvikle seg, og at det er lagt til rette for læring.

- Jeg motiveres av å gjøre en forskjell for et team, og jeg liker være med på å skape noe, og jobbe sammen mot et felles mål. Og så er det gøy å stadig lære noe nytt! Varierte arbeidsoppgaver inspirerer meg, og selvsagt å ha det gøy på jobb.

Seiling, kampsport og franske retter

Med tre store gutter har det etter hvert blitt mer egentid, selv om øvelseskjøring har blitt et fast punkt på agendaen hennes, med tvillinger som nettopp har fylt 18. Minstemann er 13.

- Utover tid med barna, er min favoritt-fritidsaktivitet uten tvil å seile med kjæresten min. Jeg trener også, blant annet kampsport– og er nå en voksen nybegynner i taekwondo etter å ha tidligere holdt på med kickboksing. Ellers er jeg fransk og (naturligvis?) lidenskapelig opptatt av mat og matlaging, og jeg baker også en del. Ellers liker jeg å besøke loppemarkeder, og har som oftest et eller to syprosjekter på gang.