Med nye øyne på kontraktsinngåelser?

PROMIS stiller med 2 foredragsholdere på IT kontraktsdagen 4. september.  Meld deg på og hør mer om Avtalebehov grunnet GDPR og Ny fleksibel utviklingsavtale. For program og påmelding se her: https://event.dnd.no/kontrakter/program-2018/

GDPR og avtalebehov i en stor etat: Skatteetatens behov for nye/endrede avtaler grunnet GDPR generelt, og databehandleravtaler spesielt

Nina Elise Jørgensen er prosjektleder for prosjekt personvernforordningen i Skatteetaten. Jørgensen har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter grunnet regelendring ved innføring av nye lover/forskrifter.

Med seg har hun jurist Kristin Lyng fra Skatteetaten som er delprosjektleder i prosjektet med ansvar for databehandleravtaler. Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredraget vil de fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen, om metodikk og fremgangsmåte og ikke minst om den nye malen for databehandleravtale som Skatteetaten har utarbeidet og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere

Ny DND-kontraktsstandard: Fleksibel utviklingsavtale

Trine Vabog er senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og Jørgen Petersen er administrerende direktør i PROMIS.

Vinner av Digitaliseringsprisen 2018: En suksesshistorie fra offentlig-privat samarbeid

Samtykkebasert Lånesøknad», et fellesprosjekt mellom Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen, er vinner av Digitaliseringsprisen 2018.
Ole Thomasrud i PROMIS er prosjektleder for Skatteetatens del av prosjektet og forteller stolt om arbeidet med digitalisering.
 
"Skatteetaten er en pådriver for digital samhandling mellom offentlige etater og finansnæringen, og Samtykkebasert Lånesøknad (SBL) er ett av flere pågående initiativer med stor samfunnsverdi. SBL åpner opp for at Skatteetaten kan dele informasjon om inntekt, gjeld og formue etter at lånesøkeren har gitt sitt samtykke. Løsningen gjør søknadsprosessen enklere, raskere og mer effektiv for både forbruker og bank, og bidrar også til styrket personvern. Beregnet gevinst av SBL er 6 mrd. for finanssektoren og 9 mrd. for alle involverte over 10 år.
Alle partene har egne prosjekter som samarbeider på tvers, og samtlige parter har jobbet hardt for å utvikle løsninger og prosesser som skal gi gode brukeropplevelser. Da er det ekstra morsomt å bli belønnet med å være vinner av Digitaliseringsprisen 2018"
 
 

GDPR - Nytt personvernombud hos PROMIS

25. mai trådde personvernforordningen (GDPR) i kraft i EU. PROMIS ønsker å benytte anledningen til å informere om at vi tar personvern på alvor, og Dagfinn Bjørlo tiltrår i rollen som vårt personvernombud.  PROMIS ønsker med dette å sikre at vår behandling av personopplysninger skjer på en trygg måte og i henhold til gjeldende regelverk.  Dagfinn har godkjent etterutdannelse fra Datatilsynet og BI innen Personvern og GDPR, og skaffet inngående teoretisk kjennskap til regelverket. Han har også lang praktisk erfaring med systematisk håndtering av sensitive personopplysninger etter flere år i bankindustrien. 
 
Kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kandidater som ønsker å jobbe hos oss skal vite at vi tar personvern på alvor, og personopplysningene om deg er sikret på best mulig måte. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å ønske nytt regelverk velkommen. PROMIS har flere ansatte som i disse dager jobber i virksomheter med å tilrettelegge for GDPR, og det er bare å ta kontakt ved spørsmål.
 

For mer informasjon om Personvernombudets rolle, se Datatilsynets sider via lenke https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/personvernombud/

Med oppbrettede ermer i GDPR-våronna

Skatteetatens forberedelser til GDPR generelt, og databehandleravtaler spesielt

 

Spennende foredrag 23. mai og høyst relevant bare dager før GDPR trer i kraft i EU, og mens både offentlige og private aktører jobber på.

Nina Elise Jørgensen fra PROMIS er prosjektleder for prosjekt personvernforordningen i Skatteetaten. Jørgensen har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter grunnet regelendring ved innføring av nye lover/forskrifter.

Med seg har hun jurist Kristin Lyng som er delprosjektleder i prosjektet med ansvar for databehandleravtaler. Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredraget vil de fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen, om metodikk og fremgangsmåte og ikke minst om den nye malen for databehandleravtale som Skatteetaten har utarbeidet og tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere.

 

Meld deg på via http://pmi-no.org/meetinginfo.php?id=138