ITPP meetup - test og kvalitet

Test og kvalitet var tema for ITPP kveldsseminaret onsdag 2. September i nyoppussede lokaler i annen etasje på MESH. PROMIS og Metier er arrangører av en serie kveldsseminarer som holdes to ganger i året med fokus på ITPP og smidig prosjektstyring.

Det er åpenbart for de fleste at testing bidrar til kvalitet i løsninger og leveranser ... men hva gjør man når, hvordan kan det gjøres, hvem er ansvarlig og hvem bør delta? På kveldens to første innlegg fikk vi høre om metodikk, verktøy og praktiske tilnærminger til test med to forskjellige vinklinger:

Testledelse i en hverdag full av sprinter (Pål Berg og Kristina Lassen Tangen, PROMIS Qualify)

Hvordan gjør vi testing i smidig utvikling, og spesielt om systemintegrasjonstesten.  Her presenteres erfaring om hvilke utfordringer vi kan møte i smidig testing. Suksessfaktorer for smidig integrasjonstesting, og det presenteres et eksempel på en god systemintegrasjonstest.

Brukertesting Skattstil (”Usability testing must die”) (Laura Michelle Arlov, Seniorrådgiver hos Skatteetatens IT- og Servicepartner (SITS)

Skatteetaten sikter på å teste oftere, med færre brukere og med mange observatører fra ulike team. Alle som observerer er med og peker på problemer og velger løsninger.

Kvalitet i leveranser sikres videre gjennom at teamene kontrollerer og verifiserer at alt som skal være utført i en iterasjon er ferdigstilt og klar for produksjonssetting. Det fikk vi høre mer om i kveldens innlegg om kontrollpunktet og ferdigdefinisjonen.

Open Space 150902

Kontrollpunktet (Kjetil Strand, PROMIS)

Gjennomføring av Kontrollpunkt er nødvendig for å sikre kvalitet … eller er det ikke det? Vi fikk et innsyn i kontrollpunkt og ferdig-definisjonen.

Videre diskusjon om Kontrollpunktet og dets relevans og nytte fortsatte da det var et av forslagene for kveldens «Open Space»*. Ida Lau Borch ledet seminardeltakerne som vanlig gjennom Open Space som var kveldens siste post. Kveldens meetup-deltager bestemte seg for å diskutere følgende tema: Kontrollpunktet, Herding og Verdikjedetesting.

Deltagerne fordelte seg i grupper etter interesse for å diskutere de ulike temaene. Utover interessante innlegg og meningsutvekslinger over relevante tema i grupper, ble det også tid til samtaler, erfaringsutvekslinger samt mulighet for å treffe venner, bekjente og knytte nye kontakter.

PROMIS ønsker alle velkommen til nok en spennende ITPP meetup på sen-vinteren 2016.

Les mer om ITPP her.

*) Open Space ble født av observasjonen om at på tradisjonelle konferanser er det ofte diskusjonene i kaffepausen som er mest givende. Tanken er å sette rammer som gjenskaper denne stemningen hvor man deler erfaringer og lærer av hverandre.

IT-kontraktsdagen 2015

DNDs IT-kontraktsdag er blitt en tradisjon! Årets kontraktsdag finner sted 8. september hos Advokatfirmaet Haavind i Bygdøy allé 2.

Adm. dir. i PROMIS og leder av Faggruppen IT-kontrakter i DND, Jørgen Petersen innleder dagen der bl.a. Kjetil Strand fra PROMIS vil foredra om temaet "Nivåer av usikkerhet for omfang og kostnad, og hvordan dette kan håndteres i kontrakten".

Mer informasjon om IT-kontraktsdagen samt lenke til påmelding finner du her.

ITPP meetup onsdag 2.september

Onsdag den 2.september er det åpent kveldsseminar for ITPP-sertifiserte og alle med interesse for smidig prosjektstyring. Stedet er MESH i Tordenskiolds gate 3 og arrangementet er gratis.

Tema for kvelden er kvalitet og test, og blant foredragdsholderne er Remi Hansen og Kristina Lassen Tangen fra PROMIS Qualify som vil holde et innlegg om smidig integrasjonstesting.

For registrering og mer informasjon om kveldsseminaret se her.

Vellykket ITPP meetup gjennomført

Torsdag 16. april inviterte PROMIS og Metier alle med interesse for smidig prosjektstyring til kveldsseminar. Temaet for seminaret var Nyttestyring - estimering – prioritering. I underkant av 40 deltagere møtte opp.

Mange IT-prosjekter gir mye mindre nytte og lavere gevinster enn forventet. En grunn til dette er at kompetansen på nyttestyring i IT-prosjekter ikke alltid er god nok, og at fokuset er på realisering av teknologi og ikke forretningsnytte.

På kveldens program var presentasjoner av både metodikk og erfaringer fra prosjekter. Følgende innlegg ble presentert:

  • Nyttestyring i initiativets livsløp. En knytning mellom smidig og MoV, MSP og PRINCE2 (Øystein Saursaunet og Kjetil Strand, PROMIS)
  • Strukturert gevinstberegning (Gunnar Olving og Paola Aarbakke, PROMIS)
  • Kontinuerlig prioritering og nyttestyring (Marianne Moe-Helgesen, If)

Innleggene var inspirerende og nyttige, og ble godt mottatt hos et engasjert publikum. De tilstedeværende fikk blant annet en kort innføring i både teori og praksis knyttet til hvordan beregne «Earned business value». Publikum fikk også et interessant innblikk i If sin styringsmodell for smidig gjennomføring. En gjennomføringsmodell med ansvarliggjøring og beslutningsmyndighet på ulike ledelsesnivå.

Smidig integrasjonstesting (Remi Hansen og Kristina Lassen Tangen, Promis Qualify) sto også på programmet, men falt ut på grunn av tidsnød (som testing alt for ofte gjør i mange prosjekter).

Kvelden ble avsluttet med «Open Space»*). Under «Open space» er det tweetup-deltagerne som bestemmer innholdet. Følgende tema ble foreslått som diskusjonstemaer:

  • Hvordan regne gevinster av IKT-investeringer. Ofte er IKT-systemer en liten del av en helhet. Erfaringer med dette.
  • Beregning av produktivitet og CPI, - gir det verdi?
  • Er det «waste» å bruke tid på målinger?
  • Hva er en agile coach?

Deltagerne fordelte seg i grupper etter interesse for å diskutere de foreslåtte temaene. I alle gruppene var det nyttig erfaringsutveksling, og i enkelte grupper var det sterke meningsytringer. – En fin avslutning på en vellykket kveld med interessante foredrag, erfaringsutvekslinger og muligheter for å knytte kontakter.

PROMIS ønsker alle velkommen til nok en spennende ITPP tweetup høsten 2015.

Les mer om ITPP her.

*) Open Space ble født av observasjonen om at på tradisjonelle konferanser er det ofte diskusjonene i kaffepausen som er mest givende. Tanken er å sette rammer som gjenskaper denne stemningen hvor man deler erfaringer og lærer av hverandre.

Ingrid Wiig begynner i PROMIS

Hvorfor PROMIS?
Jeg kjente på forhånd godt til hva PROMIS står for når det gjelder metodikk, prosjektstyring og prosjektledelse, og jeg anså derfor PROMIS som det faglig mest interessante stedet å jobbe.

Hva er bakgrunnen din?
De siste ti årene har jeg vært utviklingssjef og LEAN-manager (direktør for kontinuerlig forbedring) i en stor organisasjon. Før det jobbet jeg som konsulent i ti år, med fokus på prosjektledelse og metodikk innen systemutvikling.

Hva er dine forventinger?
Jeg ønsker å være en del av et fagmiljø som skal påvirke IT-bransjen i riktig retning. Jeg har forventinger om å se mange ulike deler av bransjen og dermed bidra til å se sammenhenger som bransjen kan dra god nytte av.