Vi har kontinuerlig fokus på metodeutvikling innen prosjektstyring og prosjektledelse. Det vi utvikler av metodemateriale deler vi med våre kunder og med bransjen for øvrig. Mye av metodemateriellet er lagt inn i produktene ACE, ITPP og PS2000.

Vi tilbyr spesialtilpassede kurs med utgangspunkt i vår samlede erfaring og metoder kombinert med beste praksis i bransjen.

 

ITPP 188 188

ITPP er en internasjonal sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter. Sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetode samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres til det beste for forretnings-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

Les mer ...

ACE ny

ACE er en samling av konsepter og praksiser for gjennomføring av smidig systemutvikling. ACE ser på systemutviklingen fra et kundeperspektiv, og fokuserer på verdiskaping og nyttestyring. ACE passer for både store og mindre tiltak, for systemutvikling med og uten kontrakt, for privat og offentlig sektor, og for systemutvikling i og utenfor prosjekt.

Les mer ...

PS2000 SOL utvidet

PROMIS hadde idéen og var faglig ansvarlig for utvikling av PS2000-kontrakten som for ca. 15 år siden var Norges første standardkontrakt som regulerte iterativ systemutvikling. PROMIS har siden da vært faglig ansvarlig for etablering og forvaltning av PS2000 kontraktene. Alle kontraktene bygger på beste praksis og et integrert samarbeid mellom kunde og leverandør.

Les mer ...

 

iStock 000001867897Small

IT-prosjekter er uforutsigbare. En studie offentliggjort i Harvard Business Review fra 2011 viser at 1 av 6 IT-prosjekter har over 200 % overskridelser. Paretos prinsipp forteller oss at vi kan få ut 80% av nytten med bruk av 20% av kostnadene. Begge disse observasjonene peker i retning av at vi trenger å bli bedre på kunsten å estimere, så vel for kostnad som for nytte.

Les mer ...