IT Project Professional (ITPP)

ITPP er en internasjonal sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter. Sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetode samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

PROMIS har sammen med Metier utviklet denne sertifiseringsordningen som består av en kombinasjon av e-læringskurs og samlinger, og som leder frem til en ITPP-sertifisering med avsluttende eksamen.

ITPP inkluderer både PRINCE2® Foundation og ACE.

Les mer på www.itpp.no