Kurs i eierstyring

 

Smidige prosjekter sikrer at prosjekteier og styringsgrupper får muligheten til å styre, kontrollere og optimalisere for det som gir størst forretningsverdi.

 • Er du leder med et resultatansvar og har behov for å få gjennomført en endring? 
 • Er du sikker på at du når forretningsmålene du har satt deg? 
 • Er du sikker på at du får igjen for dine investeringer? 

 

Fokuset flytter seg fra tradisjonell oppfølging og kontroll av prosjektets omfang-, tids- og kostnadsrammer. Fremover ligger fokuset i å sikre at prosjektet prioriterer å levere høyest mulig forretningsverdi. Det er dette som blir utgangspunktet for realiseringen av gevinster fra investeringen i digitaliseringsprosjektet. 

Kurset vil sette prosjekteiere, styringsgruppedeltakere, prosjekt- og programledere i stand til å forstå styringsmekanismene i smidige digitaliseringsprosjekter. De vil også få oversikt over hva som er de viktigste parameterne prosjekteier bør fokusere på.

Hvem passer dette kurset for?

Kurset egner seg for ledere med ansvar for å digitalisere, prosessforbedre eller på annen måte optimalisere sin virksomhet eller forretningsområde. Ledere har som mål å ta ut gevinster i form av:

 • Bedre tjenester til brukere og kunder
 • Effektivisere bruken av interne ressurser
 • Øke konkurransekraften
 • Skape størst mulig samfunnsnytte

Andre som kan ha nytte av dette kurset er deltakere i styringsgrupper til digitaliseringsprosjekter som ønsker å medvirke til vellykket prosjektgjennomføring. De ønsker også å jobbe mot varige endringer gjennom dynamisk styring av prosjekter eller program. Ledere- og programledere, endringsledere samt produkteiere som skal legge til rette for god involvering av eiere og styringsgrupper i smidige prosjekter eller program vil også ha utbytte av å være med på dette kurset.

 

Læringsmål

 • Forstå hovedprinsippene i moderne smidige prosjektmodeller
 • Få en oversikt over beste praksis innen styring av smidige digitaliseringsprosjekter
 • Få en oversikt over hvordan prosjekteier løpende kan sikre at prosjektene realiserer størst mulig forretningsverdi
 • Få en oversikt over de viktigste parameterne som programeier kan spille på
 • Få en forståelse for hvordan prosjektorganisasjonen og linjeorganisasjonen må spille sammen for å oppnå definerte gevinster

 

 Innhold

 • Eierstyring for styringsgruppen. Om eierstyring og hva som er spesifikt for eierstyring i smidige prosjekter. Hvorfor smidig arbeidsform er en foretrukket måte å styre IKT-prosjekter?
 • Styringsgruppen roller og ansvar. Om å være medlem av Styringsgruppen. Sammensetning av Styringsgruppen.
 • Styringsgruppens verktøykasse. Styringsunderlag, rapportering, gjennomføring av styringsgruppemøtene og prosjektsikring /kvalitetssikring.
 • Mandat for smidige prosjekter. Innhold i mandat og prosjektets styringsdokumentasjon. Utfordringer med mandatet i smidige prosjekter og hvordan gjøre mandatet smidig.
 • Rapportering i smidige prosjekter. Om gode styringsparametere i et smidig prosjekt og hvordan unngå «waste» i rapporteringen.
 • Produkteiers rolle i smidige prosjekter. Samspill mellom produkteier, linjen og styringsgruppen. Prioritering av produktkøen.
 • Smidig omfangsstyring for styringsgruppen. Omfangsendringer, hva bør styringsgruppen beslutte og hva skal inngå i det daglige arbeidet med produktkøen i prosjektet.
 • Usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring. Estimater, usikkerhetsvurderinger og usikkerhetsavsetninger. Styring av usikkerhet og utløsning av reserver. KS-ordningen.
 • Estimering. Estimering og estimeringsteknikker i ulike faser av prosjektet.
 • Nyttestyring. Fra lønnsomhetsanalyse til innføring, endringsledelse og realisering av gevinster. Virksomhetsledelsens ansvar for realisering av gevinster.
 • Smidig prosjektgjennomføring – en introduksjon. Smidige prinsipper, hva særpreger smidig arbeidsform, sentrale roller og hva oppnås ved en smidig tilnærming. Prioritering og styring av omfang.
 • Smidige utviklingskontrakter og skytjenestekontrakter. Dataforeningens kontraktsstandarder og alternative smidige kontraktsmodeller. Viktige prinsipper i smidige utviklingskontrakter. Ansvarsdeling mellom kunde og leverandør.

 

Gjennomføring

Gjennomføres som bedriftsinterne kurs.

 • Innledende workshop med kunden for å identifisere behov og styre hovedfokus i kursgjennomføringen samt innretningen i selve kursgjennomføringen.
 • En eller to dagers workshop som består av gjennomgang av utvalgte tema med påfølgende drøfting og erfaringsutveksling.

 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller diskutere tilpassing av kurs til din bedrift, kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.