PROMIS leverer tjenester som bidrar til vellykkede IKT-investeringer for våre kunder. Les mer om våre tjenester innen arkitektur.

Informasjonsforvaltning

tjenester informasjonsforvaltning

God informasjonsforvaltning handler om å ha kontroll på hvilke data man har og gode prosesser for å samle inn, kvalitetssikre, dokumentere, prosessere, dele, forvalte og bruke dataene til å levere tjenester som gir verdi.

Les mer ...

Digital transformasjon

tjenester digital transformasjon

Digital transformasjon handler om å endre og omstille en virksomhet til å ta i bruk digitale løsninger og utvikle digitale tjenester. Slik møtes myndighetskrav om effektivisering og behov for nye sammenhengende tjenester, samt innbyggernes forventning om det samme.

Les mer ...

Arkitekturutvikling

tjenester arkitekturutvikling

God arkitektur er en suksessfaktor i IKT-prosjekter. Formålet med arkitekturmodeller er å kommunisere hvordan systemer og komponenter er satt sammen og hvordan de kan bygges, videreutvikles og forvaltes på en effektiv måte.

Les mer ...