Prosjektledelse

PROMIS bidrar til at kunden oppnår høyest mulig verdi av sine investeringer gjennom å sikre prioritet til de prosjektleveransene som har størst nytte og ved å etablere en kostnadseffektiv prosjektstyringsbasis som fokuserer på de viktige styringsmekanismene.

Mange års erfaring og en bevissthet på kostnadseffektiv prosjektstyring bidrar til fokus på:

  • God beskrivelse av prosjektmål som gir grunnlag for etablering av en prioritert produktkø
  • Kontrakter hvor partenes ansvar, gjennomføringsmodell og hensiktsmessige insentivmekanismer er dokumentert
  • Gode mekanismer for oppfølging gjennom kontrollpunkter, beregning av inntjent verdi og styring av usikkerhet

PROMIS tilbyr erfarne og svært dyktige prosjektledere som enten kan ta et helhetlig prosjektlederansvar eller kan inngå i en ledergruppe for prosjektet.

Vi tilbyr konsulenter med lederkompetanse som sikrer god motivasjon og et målrettet leveransefokus i prosjektet. Konsulentene forstår prosjekteieres og øvrige interessenters behov for informasjon og samhandling med prosjektet.

Våre prosjektledere har alle tilleggsutdannelse innenfor de til enhver tid relevante sertifiseringsordninger som for eksempel Prince2®, ITPP, PMP®, IPMA og TickIT.