Smidig prosjektstyring

De fleste IKT-utviklingsprosjekter gjennomføres i dag helt eller delvis etter smidige prinsipper. Godt styrte smidige prosjekter sikrer leveranser av den funksjonalitet med høyest forretningsverdi først, og at minst mulig tid spilles til overflødig arbeid.

PROMIS er ett av Norges fremste kompetansemiljøer innenfor smidig prosjektstyring. I tillegg til å yte tjenester innenfor dette området, har vi utviklet et beste praksis rammeverk for smidig prosjektstyring (ACE) og leverer kurs og sertifisering innen området (ITPP).

Følgende er etter vår erfaring sentrale elementer i styring av smidige prosjekter:

  • Forretningsverdi er det viktigste kriteriet for kvalitet og målstyring
  • Kontinuerlig prioritering ut fra kost/nytte
  • Daglig og tett dialog mellom fagpersoner og utviklere
  • Korte iterasjoner med leveranse av kjørende kode
  • Hyppige leveranser til produksjon
  • Skap «flyt» - fjern overflødig arbeid
  • Forpliktende beslutninger tas på senest ansvarlige tidspunkt
  • Evaluering, læring og forbedring underveis
  • Selvorganiserte tverrfaglige team

Se mer om ACE og ITPP under Produkter.