VIL DU VÆRE MED OG STYRKE ARKITETURSATSNINGEN I PROMIS?

I PROMIS bygger vi nå en slagkraftig avdeling for arkitektur, med noen av de beste og mest erfarne arkitektene i bransjen. Les mer om dette her.

Er du interessert i å bidra inn i byggingen av dette fagmiljøet, ta kontakt med Marte Brekke for en uformell prat.

Informasjonsforvaltning

blå tavle

God informasjonsforvaltning handler om å ha kontroll på hvilke data man har og gode prosesser for å samle inn, kvalitetssikre, dokumentere, prosessere, dele, forvalte og bruke dataene til å levere tjenester som gir verdi.

Les mer …

Digital transformasjon

rød tavle

Digital transformasjon handler om å endre og omstille en virksomhet til å ta i bruk digitale løsninger og utvikle digitale tjenester. Slik møtes myndighetskrav om effektivisering og behov for nye sammenhengende tjenester, samt innbyggernes forventning om det samme.

Les mer …

Arkitekturutvikling

grønn tavle

God arkitektur er en suksessfaktor i IT-prosjekter. Formålet med arkitekturmodeller er å kommunisere hvordan systemer og komponenter er satt sammen og hvordan de kan bygges, videreutvikles og forvaltes på en effektiv måte.

Les mer …