Marte vil jobbe i PROMIS, hils på henne

Motiveres av å lage løsninger som gir verdi

Marte har tidligere jobbet for Acando, Bouvet, Riksantikvaren, Universitetsbiblioteket i Oslo og KulturIT. Nå er hun klar for en ny og utviklende hverdag som informasjonsarkitekt i PROMIS.

 

Jeg valgte å starte i PROMIS siden det er et lite, ansatteid selskap der det er mulighet for stor påvirkningskraft over egen hverdag, prosjekter og faglig utvikling.

 Brobygger mellom teknologi, forretning og mennesker

Marte har en master i informasjonsvitenskap og en påbegynt master i IT og ledelse. Hun har jobbet som informasjonsarkitekt, prosess- og prosjektleder, rådgiver, avdelingsleder og produkteier i forskjellige prosjekter og virksomheter. Felles for de ulike virksomhetene er at det har vært behov for å strukturere, ta vare på og bruke store mengder informasjon.

– Jeg har jobbet med digitalisering i både privat- og offentlig sektor og vekslet mellom å være konsulent og fast ansatt. Mitt hovedfokus har vært innen forvaltning av informasjonsressurser og masterdata, og etablering av informasjonsarkitektur og begrepsmodeller. Ofte har det vært satt i sammenheng med endring av arbeidsprosesser, effektivisering og forretningsutvikling. Min rolle har derfor også vært å være rådgiver i digitalisering, og en brobygger mellom teknologi, forretning og mennesker.

I PROMIS skal hun jobbe som informasjonsarkitekt, prosessleder og rådgiver, og bidra til å styrke PROMIS’ kompetanse i skjæringspunktet mellom prosjektledelse og arkitektur.

Bidra, forstå og lage løsninger

Som informasjonsarkitekt kommer Marte gjerne tett på kundenes kjernevirksomhet. Hun opplever ofte at det som starter som et rent IT-prosjekt, endrer seg til å handle om forretningsutvikling.

– Å få lov til å bidra til å analysere, forstå og lage løsninger som gir varig verdi, er det jeg liker best ved å være arkitekt. Jeg trives ekstra godt i rollen som problemløser, og kommunisere både på teknisk side og med de som skal jobbe med de digitale løsningene.

Vil jobbe mot et felles mål

Marte motiveres av positive og kunnskapsrike kollegaer, og det å lage digitale, samfunnsnyttige løsninger som gir verdi for mange mennesker.

– En god arbeidsplass for meg er et sted der vi deler kunnskap og jobber utforskende, der vi lærer og ler mye, og der vi jobber mot et felles mål.

Familieliv

– Med tre gutter i tenårene bruker jeg mye tid på familien, og i tillegg er jeg glad i hester og rir jeg så ofte jeg kan.