Menneskene

Anders Vindvad

Mobil: 93040767
E-post: av@promis.no

Anders er utdannet Cand.scient i informatikk fra Universitetet i Oslo (UIO). Han har bred erfaring fra store smidige prosjekter i ulike roller. Her kan nevnes PERFORM-prosjektet (2008-2011)hos Statens pensjonskasse (SPK) hvor Anders var scrum master på kundens (SPK) team. I LARM leveranseprosjektet hos Statnett (2012-2017) hadde han hadde roller som leveranseansvarlig, forvaltningsleder, funksjonell arkitekt og prosjektleder.

Anders er en allsidig prosjektleder som kan sette seg inn i tekniske problemstillinger og lede team på en god måte.

Fagområder

  • Prosjektledelse
  • Smidige metodikker og gjennomføring
  • Leverandørstyring
  • Forvaltningsledelse